Verdien av Big Data: Risiko, avkastning og etikk

Vi ser nærmere på ulike elementer ved bruk av Big Data – risiko, avkastning og etikk.