Skal vi glemme engasjement?

Debatten om engasjement som KPI i virksomheter, går sin gang. Formålet med å måle engasjement i en virksomhet, er å komme til bunns i driverne av hva som skaper engasjementet, og hvordan man kan legge til rette for å skape og opprettholde engasjerte medarbeidere.