Endringer i arbeidsmiljøloven – en av dere lyver!

Hva betyr egentlig årets endringer i arbeidsmiljøloven for deg og meg?