Dette innebærer en elektronisk signatur

Hvordan og hva kan du signere elektronisk? Se hvorfor elektronisk signatur er sikrere enn med penn og papir.