Har du og din bedrift et elektronisk KGV på plass?

Vi har listet opp 4 tips til hvordan du som jobber med innkjøp og annonsering av anskaffelser kan sikre deg et sikkert, trygt og oversiktlig KGV-verktøy for fremtiden.