5 gode grunner til å ta i bruk Digital Post i skolen

Forsiktige beregninger viser at potensialet for besparelser ved å ta i bruk Digital Post i skolen for en liten kommune er så mye som 100.000 kroner årlig.