Sikkert elektronisk arkiv gjør hverdagen tryggere

Elektronisk arkiv med Visma Flyt Arkiv effektiviserer hele arkiveringsprosessen med elektronisk saksbehandling og leverer ferdige koblinger mellom fagsystem og arkivkjerne.