Hjemmetjenesten tar i bruk flere tusen elektroniske låser

Elektroniske låser er et område hvor gevinstene er veldig tydelige. Les hvordan dette skyter fart innen helse og omsorg i kommune-Norge.