Begynnelsen på slutten for norske arbeidsplasser?

Fallende renter og fallende oljepris. Markeder i endring. Nye generasjoner kommuniserer på nye måter. Hvordan vil den nye hverdagen påvirke norske arbeidsplasser?