Hvordan gjøre risikobasert tilsyn ved hjelp av maskinlæring?

Visma Consulting har bistått Mattilsynet med problemstillingen “hvordan kan Mattilsynet systematisk velge ut tilsynsobjekter med større sannsynlighet for risiko eller avvik?”. Dette resulterte i et pilotprosjekt utført av fem konsulenter fra traineeprogrammet Nytt Krutt med fokus på to av Mattilsynets tilsynsområder – barnehager og småfe.