Ytelse og robusthet i en smidig hverdag

Man kan planlegge for ytelse og robusthet, men hvordan går dette sammen med den nå smidige hverdagen? Et lite innblikk i mine erfaringer med teknisk test i smidige prosjekter.