Hvordan lykkes med Ytelsestest?

Ytelsestester gjennomføres for å sikre at krav til ytelse og pålitelighet tilfredsstilles. For mange virksomheter er dette et av de virkelig store risikoreduserende tiltak, men det fordrer gode tester. Dette er mine anbefalinger som kan bidra til å sikre vellykket testgjennomføring, redusere risiko og gi god ROI.