Tech trender for 2012

Hvilke trender vil vi se i 2012 innenfor teknologi?