Feed Subscription
Christina var advokatfullmektig i Visma Advokater og jobber i hovedsak med internasjonale arbeidsforhold, og særlig med skatteplikt for utenlandske selskaper, samt personbeskatning. Hun bistår utenlandske selskaper med deres forpliktelser ved aktivitet i Norge, samt de ansattes rettigheter og plikter. Christina arbeider også mye med selvangivelsesbistand og klagesaker for privatpersoner. Fra april 2017 jobber Christina i Magnus Legal.
Connect with Christina: