Lettvint fakturering

Vi har lansert vår nye løsning for fakturadistribusjon. Aurskog-Høland er en av pilotene. De har en forventning om økt digitalisering ved bruk av Visma Fakturadistribusjon. De ser allerede at den nye løsningen gir gode effekter. Målet er klart: mindre papir – mer digitalt!. Unni Røed bruker ordet lettvint når hun beskriver den nye løsningen.