Optimal ressursplanlegging med smarte skytjenester

Smarttelefonen gjør oss tilgjengelig og hjelper oss til å løse enkle oppgaver der vi er, når det passer oss. Bruk av egen mobil i arbeidshverdagen vil derfor skape større fleksibilitet for dine medarbeidere, samtidig som det vil styrke samarbeidet og sikre mer effektiv kommunikasjon.

Apper for ressursstyring

Med våre løsninger kan ansatte selv legge til når de ønsker å jobbe, eller søke på tilgjengelige vakter. Appene gjør også vaktbytte lettere ettersom beskjeder kan sendes direkte mellom medarbeidere. Det gir forutsigbarhet, overskudd og oversikt for både ansatt og leder i virksomheter der skift- og turnusarbeid spiller en stor rolle.

Timeregistrering i skyen

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.

Våre systemer sikrer god ressursplanlegging

Sjekk ut mulighetene her