Fordeler med RPA-teknologi

I Visma har vi utviklet HR-automatisering med RPA for å effektivisere hverdagen til kundene våre. Med RPA får du dekket de vanligste kundespesifikke behovene knyttet til prosesser innen lønn og HR.

  • Roboter arbeider døgnet rundt. Du får rask og effektiv arbeidskraft som elsker regelbaserte og repetitive oppgaver.
  • Roboter er pliktoppfyllende og rapporterer alle feil de kommer over, slik at det raskt kan bli korrigert. Du vil få statistikk over feilføringer, som gjør det enklere for virksomheten å forbedre seg.
  • Overtidsarbeid og ekstra personell ved ferie og sykdom blir unødvendig, noe som reduserer kostnadene.
  • Ansatte med nøkkelkompetanse kan få økt kapasitet til andre oppgaver.

Se hvor mye dere kan spare med RPA

Kalkulatoren nedenfor gir et estimat basert på reelle tall for hva kundene våre har spart av tid ved bruk av RPA. Beveg slideren for å velge antall reiseregninger dere behandler i løpet av et år, for å se hvor mange arbeidstimer og årsverk dere kan spare.

Hvordan regner vi ut dette?

Tidsbruk blir regnet ut av samlet statistikk over hvor mye tid som har blitt spart for alle våre RPA-kunder over en periode på 3 år, fra 2018 til 2021. Tid spart er basert på hvor mye tid kundene våre estimerer at de benytter på oppgaver som validering av reiseregninger, utlegg og kjøregodtgjørelse. Antall årsverk regnes ut fra et antatt gjennomsnitt på 1 695 arbeidstimer per ansatt per år.

Vil du vite mer om hva Visma Multi kan gjøre for din virksomhet?

Ta kontakt i dag

 

Digital ansettelse og fratredelse sparer tid

Unngå manuelle tidstyver med digital ansettelse

Manuelle oppgaver ved nyansettelser, bytte av stilling og endring av stilling er i mange virksomheter en tidkrevende prosess. Ikke minst når dokumenter skal produseres, fullmakter skal innhentes, sporbarheten skal ivaretas, tilbud til en kandidat skal signeres og sendes videre i organisasjonen. I tillegg sendes gjerne et jobbtilbud, eller endring av stilling, ut som papirpost.

I modulen Digital Ansettelse automatiserer vi produksjon av dokumenter og dokumentmaler, signering, sende og motta post og arkivering. Alt fra ett sted! Hele prosessen fra kandidat til ansatt håndteres i HR-Portalen til Visma Multi. Du registrerer data kun én gang og har full kontroll på prosessen. Slik blir det enkelt for både deg og kandidaten.

Vi digitaliserer rutiner fra manuelle til elektronisk signering av dokumenter og ivaretar samtidig juridiske forhold knyttet til sporbarhet, sikkerhet og virksomhetens rutiner.

Digital fratredelse gjør hverdagen enklere

Med digital fratredelse blir det administrative enklere når en ansatt velger å avslutte et arbeidsforhold, fordi alt skjer digitalt: Stenging av tilganger, avslutting av lønnsforhold, rapportering til sentrale myndigheter og sluttattest. Modulen ivaretar alle forhold som skal hensyntas når en ansatt slutter. 

Du slipper å forholde deg til kompliserte sjekklister og å gå inn og ut av flere ulike systemer. Hele prosessen gjøres fra ett og samme sted og er 100 % sporbar.

Integrasjonsmulighetene er mange

Visma Multi har en lang tradisjon i å være sterk på integrasjoner, både mot egne moduler i suiten og tredjepartsløsninger. Les mer om integrasjoner

Masterdata gir deg bedre oversikt

I Visma Multi finner du masterdata om de ansatte og deres ansattforhold. Opplysninger registreres og oppdateres her, og gjennom standardiserte integrasjoner kan masterdata sendes til andres systemer. Dette sikrer korrekte og oppdaterte nøkkelopplysninger i alle integrerte systemer. Eksempelvis når en ansatt slutter, vil alt av tilganger og data på ansattforholdet bli avsluttet automatisk, og du slipper å uroe deg for at noe blir glemt.

 

Ta kontakt med salg

Vurderer du løsningen og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Sektor