Illustrasjonsbilde av folk som jobber med HR

Bluegarden Lønn og HR

En fullstendig skybasert løsning for store bedrifter, med høy grad av automatisert arbeidsflyt innenfor lønn og HR.

Mer tid til verdiskapende, strategisk arbeid

Mange virksomheter opplever at administrative oppgaver stjeler tid fra kjerneoppgavene til HR. For HR betyr dette mindre tid på de viktige prosessene knyttet til å tiltrekke, utvikle og beholde talenter.

Skjermbilde fra Bluegarden Lønn & HR

Illustrasjon av en digital ansettelse med Bluegarden Lønn & HR

Digital ansettelsesprosess

Vi har digitalisert ansettelsesprosessen, slik at det skal bli enkelt både for deg og riktig kandidat. Både oppsett av arbeidsavtalen, kandidatens signering, og bedriftens arkivering foregår i samme løsning. Du registrerer data kun en gang, og har dermed full kontroll på prosessen.

Slik kan du spare timer i ansettelsesprosessen

Effektiv arbeidsflyt med integrasjoner

Unngå manuell flytting av informasjon mellom systemer med gode integrasjoner. Vi tror på «best of breed»-tanken, som innebærer at alle system skal gjøre det de er best på og deretter integreres med hverandre. Det betyr ikke at du skal jobbe i flere systemer. Det betyr at informasjonen havner der den hører hjemme og at alle avdelinger får det systemet som passer dem best.

Med gode integrasjonsmuligheter og åpne APIer, kan du automatisere mange oppgaver og skape bedre arbeidsflyt.

Selvbetjening forenkler hverdagen

For store og komplekse virksomheter er en rekke oppgaver innen HR og lønn både tidkrevende og kostbare. Bruk av gode løsninger for selvbetjening gir store fordeler for både ledere og medarbeidere.

Ved hjelp av HR-portalen reduserer du dobbeltregistrering. Du minimerer også tiden som brukes av personalet til daglig administrasjon. Involvering av ansatte gir bedre styring og ledelse og bedre arbeidsflyt. 

Bli bedre kjent med HR-portalen

 

Illustrasjon av ansatte som benytter selvbetjening

Illustrasjon av RPA

Frigjør tid og ressurser med robotisering

Robotisering, eller RPA (Robot Process Automation) er automatisering av en prosess. Roboten utfører repetitive og ofte tidkrevende arbeidsoppgaver – akkurat som et menneske.

Bluegarden Lønn og HR tilbyr RPA-teknologi som muliggjør automatisert kontroll av skjemaer som:

  • Reiseregning
  • Nyansettelser
  • Kjørebok
  • Refusjon av utlegg

Ved hjelp av robotisk prosessautomatisering kan du frigjøre ressurser, minimere leveringstiden og gjøre mer på mindre tid. 

Les mer om RPA-teknologi

HR-masterdata gir økt datakvalitet

Muligheten til å ha tilgang til nøyaktig og oppdatert informasjon om de ansatte er nødvendig for HR og forretningsenhetene de støtter. Med Bluegarden Lønn og HR får du et system for lagring og vedlikehold av nøkkelinformasjon om de ansatte.

Ansattdata i ett system betyr mindre manuelt arbeid, mer automatiserte prosesser og bedre datakvalitet. I tillegg gir det høyere sikkerhet, og systemet sørger for at organisasjonen til enhver tid etterlever reglene for personvern.

Illustrasjon av HR masterdata samlet på ett sted

Rapporter og analyse

Vis effekten av HR-arbeidet ved å bruke vår løsning for analyse og rapportering. Med tilgang til data om alle ansatte fra tilknyttede systemer får du enklere tak i dataene du trenger til din analyse og rapportering. 

Rapportene er enkle å dele, så nøkkelpersoner får god innsikt i relevant data, og kan lettere fatte de rette beslutningene.

Slik forenkler vi arbeidsprosessene med bedre innsikt

Kom i gang

Har du spørsmål?

Abonner på nyhetsbrevet

Vi trenger ditt samtykke.