I dagens stadig mer utfordrende arbeidsliv, der organisasjoner må holde tritt med økende kompleksitet, er det krevende å opprettholde effektive og konkurransedyktige arbeidsprosesser. Kommuner, helseforetak og andre organisasjoner møter utfordringen med begrenset kapasitet og færre hender. I denne konteksten blir kunstig intelligens en stadig viktigere ressurs for å automatisere repetitive oppgaver og effektivisere prosesser.

Vi er godt i gang med å utvikle en automatisert arbeidsplan. Vår løsning tar i bruk avansert optimeringsteknologi for å sikre en mer rettferdig fordeling av vaktene. Løsningen vil bidra med å raskt generere planer som best tilfredsstiller ressursbehovet, samtidig som det overholder lover, regler og ansattes preferanser. Ved riktig bruk kan vår løsning gi betydelige besparelser både i tid og penger, samtidig som det bidrar til mer fornøyde ansatte.

Hvorfor velge vår løsning?

Mye tid spart

Vår løsning bruker avanserte algoritmer som støtter ledere i å raskt finne den optimale planen på kort tid. Med dette unngår dere manuell planlegging og den tidkrevende søken etter den mest effektive arbeidsplanen.

Bilde to ansatte ute

Mer involverte medarbeidere

Løsningen sikrer at de ansatte får en plan med en rettferdig fordeling av ubekvem arbeidstid. Vi vil legge til rette for medarbeidermedvirkning integrert i systemet, for eksempel innspill om tidlig eller sen ferie, preferanser for helligdagsarbeid, innspill om helgerotasjon, samt andre dager de ønsker å ha fri. Dette lar de ansatte delta i planleggingen og skaper en arbeidstidsplan som i større grad tar hensyn til deres behov og ønsker, som igjen kan føre til økt trivsel og redusert turnover.

 

Bilde av mann ute i naturen

Integrert i vårt ressursstyringssystem

Vår arbeidsplanleggingsløsning er fullt integrert i vårt eksisterende ressursstyringssystem. Dette sikrer at informasjon flyter automatisk mellom ressursstyringssystemet og generatoren, slik at du som bruker slipper å legge inn informasjon flere steder. Vi har allerede informasjon om ansattes stilling og kompetanse, innspill fra ansatte som kan medvirke til planen, arbeidsmiljølovens betingelser, samt sentrale og lokale avtaleverk og arbeidsgivers behov i bemanningsplan og vaktkodebibliotek.

Generatoren kjøres som en separat applikasjon i skyen som sikrer prosessorkraft og du kan jobbe videre med andre ting mens planen blir generert. Når et utkast til en plan er generert, vises den automatisk i skjermbildene du allerede er kjent med. Her kan du finjustere planen ved å låse det du er fornøyd med og be din nye planassistent om å generere en forbedret versjon for de delene som fortsatt ikke er låst – eller du kan manuelt justere det du ikke er fornøyd med.

Bilde av mann ute i naturen med mobil

Overholdelse av lover og forskrifter

Vår automatisert arbeidsplanlegger bidrar til å overholde lover, forskrifter og avtaler knyttet til arbeidstid, hviletid og overtid. Dette kan redusere risikoen for brudd og juridiske konsekvenser. Med en generator som er tett knyttet sammen med ressursstyringsløsningen ivaretas også personvern og datasikkerhet på samme nivå som øvrige leveranser og tjenester fra Visma.

Mann som jobber med datamaskin

Meld interesse

Fyll ut skjemaet under for å melde interesse for automatisert arbeidsplanlegger: