Utnyttet kompetanse på tvers av kommunene

De fem eierkommunene i DGI består av Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes.  Med over 77.000 innbyggere, trengte de en standardisert plattform med god funksjonalitet og brukervennlighet. “Det vi skal få på plass nå er et ERP-system som rett og slett blir hub-en for alt vi skal gjøre innenfor digitalisering. Dette skal bringe oss fremover på innovasjon og utvikling. Jeg har en veldig god følelse nå med tanke på det både prosjektgruppa, styringsgruppa og ikke minst prosjektet har levert, der vi utnytter kommunenes kompetanse på tvers sammen med DGI.”, forteller Jon Sverre Bråthen. Enterprise Plus vil gi kommunene en mer effektiv arbeidshverdag og legge grunnlaget for videre digitalisering. 

Effektiv anbudsprosess

DGI gjennomførte en rask og effektiv anbudsprosess, med fokus på å finne den beste løsningen for sine behov. Prosessen sikret høyt fokus på prosjektet og krevde mye av de involverte. DGI vektla leverandørens innovasjonsevne, evne til å levere en brukervennlig løsning og et godt samarbeidsklima. Visma Enterprise med Enterprise Plus innfridde alle disse behovene.

DGI - Signering mellom partene

Et langvarig og produktivt samarbeid

DGI ser frem til et langvarig og produktivt samarbeid med Visma Enterprise AS. Deres felles mål er å digitalisere og effektivisere arbeidshverdagen til de ansatte i kommunene. 

Dette ERP-systemet berører så å si alle ansatte, noe som innebærer at selv små sekunder i innsparing på en gjentakende arbeidsoppgave kan ha store effekter i organisasjonen.

Knut Rossow

Prosjektleder i DGI

Mål for implementeringen

Hovedmålet med anskaffelsen er å innføre en standardisert, skybasert løsning med like prosesser og rutiner i alle fem kommuner. Implementeringen skal gi en mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte og frigjøre tid til mer verdiskapende oppgaver.

DGI ser frem til å implementere den nye ERP-løsningen i samarbeid med Visma. Det har vært et stort engasjement for prosjektet og det er mange som gleder seg til en ny og bedre arbeidshverdag.

 

På samme måte som Visma Enterprise har levert kvalitet i forhandlingene, er vi også sikre på at de gjør det de kan for en vellykket implementering og at vi legger grunnlaget for et langsiktig og sentralt partnerskap.

Knut Rossow

Prosjektleder i DGI

Modum kommune bilde av ansatte

Om Digitale Gardermoen 

Digitale Gardermoen (DGI), er et interkommunalt oppgave-fellesskap for IT-tjenester som er eid av kommunene Eidsvoll,Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes. DGI leverer også IT-tjenester til eierkommunenes selskaper, Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) og Romerike Revisjon IKS (RRI). Antall innbyggere i disse kommunene utgjorde 77.380 per 1. april 2023. Antall ansatte totalt i eierkommunene utgjør cirka 7.500. Cirka 300 ledere og 80 stabsmedarbeidere innen HR, lønn, regnskap og rapportering benytter ERP-systemet som daglig arbeidsverktøy.

Vi er ydmyke og stolte over oppdraget. Det er nå et høyt fokus på en god implementeringsprosess slik at kommunene kan hente ut effektene av standardisering, automatiseringer og nye moderne arbeidsflater i Enterprise Plus.

Håkon Carl Storm

Regionansvarlig, Visma Enterprise

Kontakt oss

Vil du vite mer om Visma Enterprise Plus? Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.

Sektor