Tolk og forstå GDPR - raskt, sikkert og effektivt

Personvernforordningen (GDPR) inneholder et omfattende sett med regler som stiller strenge krav, og det kan være utfordrende å få oversikt. Derimot kan Privacy Expert hjelpe deg med å komme raskere i gang og ta nøyaktige beslutninger tilpasset din virksomhet.

Din guide for å etterleve personvernforordningen, med støtte fra eksperter og bransjekollegaer

Det er nødvendig med kunnskap og handling for å etterkomme personvernforordningen. Som personvernansvarlig er det en fordel å ha tilgang til juridisk rådgivning. Dette kan være kostbart, ta lang tid og er sjeldent tilpasset din hverdag. Derimot kan vår Privacy Expert endre dette!

Med Privacy Expert oppnår du en økt forståelse for regelverket, slik at du raskt og enkelt får svar på dine spørsmål. Verktøyet er derfor en viktig støttespiller for at du skal kunne gjøre de rette vurderingene. Innholdet er laget i tett samarbeid med eksperter, inneholder praktiske eksempler og hundrevis av spørsmål fra flere virksomheter.

Effektiv gjennomføring av personvernforordningen (GDPR)

Allerede før GDPR ble vedtatt, jobbet vi for en mer effektiv behandling av personopplysninger. Siden den gang har vi hjulpet over 1 500 bedrifter med å spare tid gjennom et systematisk personvernarbeid.

Med Privacy Expert har du:

  • oversikt over og veiledning til gjeldende regelverk
  • tilgang til alltid oppdaterte maler, policyer og sjekklister som du kan bruke i ditt personvernarbeid
  • spørsmålsbank (FAQ) med spørsmål fra andre brukere.

Praktiske råd med fordypning i relevant lovgivning

Et viktig formål med personvernforordningen er å beskytte den enkeltes personopplysninger og personvern. Datatilsynet vurderer regelmessig både selskaper og offentlige virksomheter. I de fleste tilfeller er det snakk om planlagte tilsyn. I andre tilfeller er tilsyn hendelsesdrevet. Det betyr at det er en spesifikk hendelse - et avvik eller en klage - som rettferdiggjør tilsyn.

  • Hvordan skal man utforme avtaler med databehandlere?
  • Hva betyr begrepet sensitive personopplysninger?
  • Hva regnes som en overføring til tredjeland?
  • Teller en bank som en databehandler?

De siste årene har man sett en utvikling av at Datatilsynet utfører flere tilsyn, samtidig som bevisstheten rundt den personlige integritet i befolkningen øker. Tilsyn og mulige sanksjoner kan ramme den enkelte virksomhet hardt, i form av bøter eller skadet renommé. Samtidig utgjør sanksjonene fra Datatilsynet viktige veiledninger for hva som kreves for å beskytte den enkeltes integritet. Vi følger Datatilsynets beslutninger og gjør dem synlige i verktøyene våre, slik at du kan gjennomgå personvernet ditt, rette opp mangler og dermed unngå kostbare gebyrer.

Kontakt oss for neste steg

Kontakt oss for en samtale der vi sammen kartlegger hvordan vi best kan støtte ditt personvernarbeid!