Møt noen av våre fornøyde kunder

Kommuneskjoldet til Klepp kommune"Med Privacy as a Service fra Visma Draftit har vi fått god støtte i vårt arbeid med personvern. Bistanden fra prosjektleder og implementeringen av verktøyene har gjort arbeidet med personvern mer oversiktlig og systematisk."

 

Irja Marie Stenby, Personvernombud, Klepp Kommune

westbye-referens.png"Med Privacy Evaluation er det enkelt og effektivt å gjennomføre internkontroller på personvern og IT-sikkerhet. Man får god oversikt over mangler i virksomheten, og kan systematisk jobbe seg gjennom disse med god veiledning i verktøyet. Supert for å få kontroll på personvernet og informasjonssikkerheten i virksomheten!"


Andre Westbye, Westbye Regnskap og Råd AS

carsten-gunnarstorp-anfo-2.png

"Løsningene er enkle å bruke, og har et godt juridisk fundament, slik at man får riktig veiledning.

Det er viktig for både oss og medlemmene å ha oversikt over og struktur på GDPR arbeidet. Visma Draftit sine verktøy gir denne oversikten på en god måte, slik at man vet hva man skal gjøre."

 

Carsten Gunnarstorp, Advokat, ANFO – Annonsørforeningen

IKT-marthe-aarthun-referens-2.png

"Det er viktig for behandlingsansvarlig å ha verktøy som forenkler og effektiviserer personvernarbeidet. Løsningene fra Visma Draftit er intuitive, og gjør arbeidet med personvern strukturert og allsidig. 

Det interaktive og intuitive systemet tilrettelegger for delegasjon og enkel administrasjon, og er godt egnet også for interkommunale samarbeid."

 

Marte Aarthun, Interkommunalt personvernombud, Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Vennesla

stian-cappelen-damm-referens.png

"Systemløsningen Visma Draftit tilbyr gjør personvernarbeidet enklere, spesielt sett opp mot kravet om protokollføring, internkontroll og personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Med blant annet rapportfunksjon og mulighet for å delegere oppgaver, kan personvernet administreres på tvers av virksomheten.

Visma Draftit har også gode oppslagsverk, guider og maler, samt særdeles kompetente medarbeidere hvor nytteverdien av sparring er høy.

Dette er en personvernleverandør som anbefales på det varmeste".

 

Tom Stian Lindhjem, Prosjektleder og personvernombud, Cappelen Damm Privacy DPIA.

Kristiania-Taisiia-referens.png

"Med modulene fra Visma Draftit kan vi enkelt og effektivt vedlikeholde vår behandlingsprotokoll (Records) og gjennomføre vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA).

Med solid onboarding i oppstartsfasen, tett oppfølging underveis og gode verktøy er vi glade for å ha valgt Visma Draftit som leverandør."

 

Taisiia Demina, Personvernombud, Høyskolen Kristiania, Privacy Records og Privacy DPIA.

Kari-odegård-Aas-sandnes-kommune-referens.png"Det viktigste for oss i Sandnes kommune var å ha et system hvor vi kunne samle alle protokoller/records og DPIA over våre behandlinger inn i ett system. I tillegg var det mange kommuner i Rogaland som tok i bruk samme system, det ga oss en verdi ved å kunne utveksle erfaringer.

Når vi tok i bruk Visma Draftit i 2018 var det få systemer i markedet, valget på Visma Draftit var enkelt. Flere år senere ser vi at det gir en verdi at systemet er enkelt og en trenger ikke mye opplæring før en er i gang."

 

Kari Ødegård Aas, Information Security Manager, Sandnes Kommune