Opplæring i GDPR med Privacy E-læring

Det hjelper ikke med sikre systemer hvis menneskene som håndterer dem ikke har god nok innsikt i personvernreglene. Personvernombudet og ledelsen er ansvarlige for å spre kunnskapen som behøves.

Våre kurs

Kontakt oss for neste steg

Kontakt oss for en samtale der vi sammen kartlegger hvordan vi best kan støtte ditt personvernarbeid!