Smidig DPIA /konsekvensvurdering med Privacy DPIA

En DPIA / konsekvensvurdering kan for eksempel være aktuelt når din organisasjon:

  • Utvikler nye tjenester
  • Planlegger å behandle personopplysninger for nye formål
  • Tar i bruk ny teknologi

Privacy DPIA hjelper dere med å avgjøre hvorvidt organisasjonen deres behøver å gjennomføre en fullstendig DPIA / konsekvensvurdering gjennom en forhåndsvurdering. Dersom forhåndsvurderingen sier at det er behov for en DPIA / konsekvensvurdering, så kan du gjennomføre dette i samme verktøy.

Privacy DPIA hjelper med:
Å følge artikkel 35 i GDPR: Konsekvensvurdering av personvern.

Visma-Draftit-Systematiskt-personvernarbeid-privacy-dpia.svg

Privacy DPIA - en del av deres
systematiske personverarbeid (SPA)

64_clock4-red.svg

Identifiser risikoer

64_search-yellow.svg

Håndter og deleger risikoer som behøver å utredes

bullet-grön.svg

Se risikoer som er utbedret

64_customer_reports2-purple.svg

Ta ut en rapport som viser at dere etterlever kravene i GDPR

Privacy DPIA består av to hovedmomenter:

  • Forhåndsvurdering: Vurderingen består av et mindre omfattende spørreskjema og fylles ut for å vurdere hvorvidt man må gjennomføre en fullstendig DPIA / konsekvensvurdering.
  • DPIA / konsekvensvurdering: Denne analysen er mer omfattende og gjennomføres for å identifisere og håndtere de risikoer som forekommer i forbindelse med at dere behandler personopplysninger.

Jeg vil booke en demovisning

Prøv E-læring

Utvid din kunnskap om risikovurderinger med vårt e-læringskurs "Vurdering av personvernkonsekvenser". Kurset lærer deg alt du behøver å vite fra risikovurdering og interne rutiner, til den endelige vurderingen av personvernkonsekvenser og dokumentasjonen av arbeidet. 

Du vil blant annet bli kjent med: 

  • Hva betyr en risikovurdering?
  • I hvilke tilfeller er det nødvendig med en vurdering av personvernkonsekvenser?
  • Hvordan skal du dokumentere arbeidet riktig? 

Slik fungerer E-læring