Alt du trenger for å etterleve GDPR

Vi tror at alle virksomheter kan arbeide profesjonelt og effektivt med regeletterlevelse. Derfor utvikler vi digitale produkter som ikke bare tar juridisk teori ut i praksis, men også sparer tid for våre kunder. Vi har gjort dette med suksess i over ti år, og har utviklet et av nordens ledende foretak innen legal tech.

Vi ønsker at alle virksomheter skal ha muligheten til å lykkes

 

Siden dag én har vi i Visma Drafit hatt et mål som vi daglig jobber mot: Juridisk teori skal være enkelt å forstå og etterleve, samt være lett tilgjengelig. Vi ønsker at alle virksomheter, store og små, skal ha muligheten til å lykkes med personvernarbeidet!

Vår reise startet da vi så hvor vanskelig det var for virksomheter å tolke og anvende regelverket. Vi så at en usikker håndtering ble en tidskrevende prosess og førte til høye kostnader for virksomheten. Fra dette kom vår ide om å tydelig og enkelt distribuere juridisk informasjon til alle som behøver det.

I 1996 startet vi med ideen om å utarbeide håndbøker med ferdigtolket juridisk informasjon til virksomheter rundt i landet. Men var det virkelig den beste måten å hjelpe våre kunder på? Snart innså vi at denne metoden kunne gjøres mye bedre. For å hjelpe dem best mulig var vi nødt til å tenke oss om, og tenke nytt. Det var da Visma Draftit fikk sin nåværende form.

Den digitale utviklingen gjør det mulig å formidle store mengder informasjon på en pedagogisk måte. Visma Draftit ble skapt med vår første digitale håndbok. Plutselig fikk mange tilgang til spesialistkunnskap, til en brøkdel av kostnaden.

Med ny teknologi ble det også mulig å bygge andre typer verktøy som støtter virksomheter med å håndtere aktiviteter og prosesser på en regelmessig og korrekt måte. Sammen med våre kunder og juridiske eksperter fortsetter vi arbeidet med å finne nye løsninger som forenkler arbeidshverdagen for virksomheter i hele landet.

Små feil blir ikke lenger en dyr kostnad. Nå har alle virksomheter - store som små - mulighet for å lykkes med personvernarbeidet!

Kontakt oss

 

draftit-logo-shape_686x457.png

Våre verktøy er tilgjengelig på flere språk

Visste du at Visma Draftit finnes både i Norge og Sverige? Vi brenner for å utvikle din virksomhet og tilbyr flere digitale kurs på engelsk - perfekt når du har engelsktalende kollegaer eller engelsk som konsernspråk!

Les mer om vårt tilbud på engelsk