La oss hjelpe dere med GDPR og personvern!

For effektivt og langsiktig arbeid med personvern anbefaler vi tjenesten Privacy as a Service. Tjenesten kombinerer Visma Draftit sine verktøy for å optimalisere personvern med faglig kompetanse og løpende rådgivning. Vår metode for å arbeide med personvern og GDPR, kaller vi for Systematisk personvernarbeid (SPA). Dette er en kontinuerlig prosess utviklet av oss i Visma Draftit som består av fire sentrale deler.

 • Analyse av hvordan arbeidet med personvern ser ut i dag
 • Identifisering av risikoområder
 • Tiltaksforslag og anbefalinger fra et sertifisert personvernombudt
 • Kontinuerlig oppfølgning
Systematisk personvernarbeid - evaluering - risikoanalyse - tiltak - kontroll

GDPR på deres vilkår

Etter mange års erfaring har vi i Visma Draftit forstått at det organisatoriske ved arbeidet med personvern og GDPR kan være utfordrende: Har dere IT-støtte, men kommer ikke videre? Kjenner dere at dere er usikre på om dere har gjort rett valg? Savner dere struktur, rutiner og tydelige ansvarsroller i arbeidet med personvern?

Med tjenesten Privacy as a Service får dere et sertifisert personvernombud som prosjektleder. Prosjektlederen vil gjennomføre arbeidet med personvern på deres vilkår, og strukturerer det hele med hjelp av våre verktøy. Vi arbeider i tråd med vår metode SPA - Systematisk personverarbeid.

Uansett hvilken løsning dere velger, får dere en personlig rådgiver, en tilpasset prosjektplan og forslag på tiltak fremover. Med Privacy as a Service sparer dere tid og etterlever kravene i GDPR!

Jeg vill booke en demovisning

 

Kommuneskjoldet til Klepp kommune"Med Privacy as a Service fra Visma Draftit har vi fått god støtte i vårt arbeid med personvern. Bistanden fra prosjektleder og implementeringen av verktøyene har gjort arbeidet med personvern mer oversiktlig og systematisk."

 

Irja Marie Stenby, Personvernombud, Klepp Kommune

Våre løsnigner

 • LIGHT

  _______________

  Tjenesten inneholder:

  • 10 timer med personlig prosjektleder
  • Utdanning/introduksjon til GDPR
  • Analyse av hvordan arbeidet med personvern ser ut i dag - anbefalinger og tiltak
  • E-læring - GDPR grunnkurs
  • Privacy Expert - Kunnskapsbank, oppslagsverk, maler, FAQ og dokumenter
  • Behandlingsprotokoll - Struktur, innhold og forvaltning
 • Tilleggstjenester

  Du kan alltid komplimentere Privacy as a Service med:

  • Ekstra timer med personlig prosjektleder
  • Andre kurs innenfor GDPR og informasjonssikkerhet
  • Utdanning hos virksomheten
  • Granskning av juridiske dokumenter
  • Gjennomgang av spesifikke områder innenfor GDPR