tredjelandsoverforing-shape-faktablad.svg

Tredjelandsoverføring

Med Schrems II-dommen blir håndtering av personopplysninger utenfor EU vanskeligere og det er klart at reglene for overføring til tredjeland krever tiltak hos mange virksomheter. Det blir nå ekstra viktig å følge med på utviklingen av retningslinjer som GDPR og andre regler innenfor personvern gir i disse tilfellene.

Vi vil i dette faktabladet prøve å belyse problemstillingen om overføringer til tredjeland, hvor vi vil svare på:

  • Hva regnes som et tredjeland?
  • Hvordan kan en overføring gjøres lovlig?
  • Hva gjelder egentlig for overføringer til USA?