dpia-faktablad-shape-faktablad.svg

Evaluer risiko i forbindelse med behandling av personopplysninger (DPIA)

Det er viktig å evaluere risiko i forbindelse med behandling av personopplysninger.

  • Hvordan håndteres personopplysninger?
  • Gjøres alt på en rimelig og forholdsmessig måte?
  • Er det en risiko for at personvernet til de registrerte blir krenket?

Noen ganger er det nok å gjøre en enklere risikoanalyse, men i mange tilfeller er det nødvendig med en såkalt konsekvensanalyse angående databeskyttelse, ofte kalt DPIA – Data Protection Impact Assessment.