5-tips-protokoll-shape-faktablad.svg

5 tips for å lage en god protokoll

Alle virksomheter med som behandler personopplysninger, skal føre en protokoll over behandlings aktivitetene de har ansvar for.  Foretak og organisasjoner med færre enn 250 ansatte har unntak fra kravet om å føre protokoll for visse behandlingsaktiviteter. Unntaket er imidlertid snevert og det vil derfor svært sjeldent gjelde som et absolutt unntak fra hele bestemmelsen.

Tilsvarende skal også databehandlere føre en protokoll over alle kategorier av behandling aktiviteter som er utført på vegne av en behandlingsansvarlig.