systematisk-personvernarbeid-NO.svg

Vår metode for et systematisk personvernarbeid

For å lykkes i praksis med personvernsspørsmål er det ikke tilstrekkelig å kunne manøvrere de vanskelige lovene. Det kreves også en god plan. Med rutiner for revisjon og internkontroll er det mulig å administrere GDPR slik at det blir en naturlig del av virksomheten.

Oppdag vår metode for systematisk og effektiv arbeid med GDPR og personvern. Last ned faktabladet for å lære mer!