Checklista-gdpr-shape-faktablad-NO.svg

Sjekkliste for GDPR

GDPR kan oppleves som overveldende til tider, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Med vår sjekkliste for GDPR får dere hjelp i deres arbeid med internkontroller/personvernendringer.

Sjekklisten fremhever viktige områder der det er behov for løpende granskning for å sikre at personvernarbeidet fungerer på sikt. Selv om dere ikke har begynt med personvernarbeidet i det hele tatt kan dere ta i bruk sjekklisten for å få en oversikt over hvilke områder dere må gå igjennom, og hvilke konkrete oppgaver dere må ta stilling til.