GDPR og barns rettigheter-shape-faktablad.svg

Personvern og Barns rettigheter i en digital verden

Dette faktabladet omhandler de grunnleggende personvernprinsippene, samt en presentasjon av barnekonvensjonens grunnprinsipper. Visste du for eksempel at barn har tilsvarende rettigheter som voksne, og at i Norge kan barn over 13 år samtykke til behandling av deres personopplysninger i sosiale medier og øvrige applikasjoner? I den forbindelse må man ta høyde for at mottakeren er et barn, og helst unngå bruk av lokasjonsdata mot denne gruppen. Barn har rett på digital trygghet, og vi voksne kan bidra til dette ved å øke bevisstheten rundt barns personvern.