protokoll-shape-faktablad.svg

Arbeid med protokollen over tid

Artikkel 30 i GDPR krever at organisasjoner og virksomheter protokollfører personopplysninger de behandler. Mange gjorde dette umiddelbart da GDPR trådte i kraft i 2018 og sa seg fornøyde med det, men visste du at GDPR krever at protokollen vedlikeholdes og oppdateres jevnlig? I dette faktabladet får du et innblikk i hvordan man kan jobbe med behandlingsprotokollen over tid.