Gå til hovedsiden

Røde dager – hvor mange F3 dager har den ansatte krav på?

Hva regnes som søndags- og helgedagsarbeid? F3 dager og F5 dager – hva har de ansatte krav på?

Røde dager

Ved telling av røde dager, og for å sikre at loven følges, må du som leder ha stålkontroll på hva som regnes som søndags- og helgedagsarbeid. Søndager og helgedager har nemlig en annen tidssone enn det vanlige døgnet.

Les blogginnlegget: Høytidsturnus – hvordan er reglene

De fleste grunnturnuser baserer seg på en rullerende grunnturnus hvor det ikke er tatt hensyn til høytidene. I høytider, med mange røde dager, vil derfor kravet om fritid i arbeidsmiljøloven ofte gjøre det nødvendig med endringer i grunnturnusen.

Hvor mange F3 dager har den ansatte krav på?

F3 er fri som gis på helge- og høytidsdager. Ansatte skal minimum ha det antall F3-dager som loven krever. Lovens hovedregel er annenhver rød dag fri, men det kan avtales skriftlig at de røde dagene kan gjennomsnittsberegnes, aml § 10-8 (4).

Det kan velges flere alternativer for å oppfylle lovens krav. Her skisserer vi to alternativer:

Alternativ 1: Hovedregelen i arbeidsmiljøloven følges og det gis annenhver rød dag fri

Hvis dere velger å følge hovedregelen, tar dere utgangspunkt i grunnturnusen. Dere skal sette inn F3 på røde dager, slik at ansatte får annenhver rød dag fri. Hvis det ikke gjøres andre endringer enn at det settes inn F3 på annenhver rød dag, behøver ikke tillitsvalgte å godkjenne.

Alternativ 2: Det utarbeides en hjelpeturnus hvor de røde dagene gjennomsnittsberegnes

For å gjennomsnittsberegne de røde dagene, kreves det avtale med tillitsvalgte. Tidlig involvering av tillitsvalgte i arbeidet med hjelpeturnus er viktig og nødvendig for å skape forståelse for de valgene og prioriteringene som må gjøres. Det utarbeides så en hjelpeturnus og partene avtaler først lengden på hjelpeturnusen. Deretter telles det hvor mange røde dager det er i grunnturnusen, i den avtalte perioden. Minst halvparten av disse røde dagene skal være fri. Er det 5 røde dager i perioden, skal den ansatte jobbe maks to. Det opereres ikke med halve dager. Når hjelpeturnusen er satt opp med de F3 dagene de ansatte har krav på, kan arbeidsgiver gjøre en vurdering på om driften tillater at det gis ytterligere F3 dager.

  • F3 dager gis uten trekk i lønn

Hør podcasten om hjelpeturnus

Hvordan finner jeg ut om den ansatte har krav på F5 dag?

F5 har den ansatte krav på hvis F1-dagen i grunnturnusen faller på en bevegelig helgedag mellom to søndager. F5 er altså en erstatningsfridag. F5 kan gis som fri på en svart dag innen en måned. Hvis det ikke er mulig å gi en slik fridag, skal det utbetales en ordinær dagslønn.

Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging, og inneholder oppslagsverk der du alltid finner oppdatert oversikt over røde dager, en ryddig oversikt over tidssoner for søn- og helgedagsarbeid og e-læringskurs om hjelpeturnus for høytider og sommer. Trenger du mer kunnskap om turnusplanlegging, arbeidsgivers styringsrett eller andre arbeidsrettslige temaer, kan Veilederen hjelpe deg.

Prøv Veilederen gratis i dag

Mest populære