Helse og omsorg

Opplæring når det passer deg. Der det passer deg.

Trenger din kommune kompetanseheving?

Veilederen Helse og omsorg gjør hverdagen enklere

Det er i dag et stadig økende press på ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det blir flere eldre, samtidig som stadig sykere pasienter skal håndteres av kommunene. Kompetanse og trygghet er viktige faktorer, og ansatte, pårørende og tjenestemottakere er i større grad klar over rettighetene de har i slik håndtering. Det stilles derfor større krav fra alle parter. Men hvordan skal kommunens ledere og ansatte kunne møte disse kravene i en allerede hektisk hverdag? 

Veilederen bidrar til at alle til enhver tid er fullstendig oppdatert på regelverket. Gjennom skreddersydde verktøy kan man gi raske og gode svar, samtidig som man har fokus på kontinuerlig kompetanseheving, når det passer den enkelte kommune og ansatt.

Veilederen gir din kommune

  • Levende internkontroll
  • Selvstendige og trygge medarbeidere
  • Høyere kvalitet i tjenestene
  • Kompetanseheving på alle nivå
  • Effektiv jobbhverdag

Veilederen inneholder

ikon

Oppslagsverk - Kompliserte regler samlet og forklart på en enklere og mer oversiktlig måte - om Personal og Tjenestemottaker.

ikon

Spørsmål og svar - En enkel oversikt over de mest vanlige spørsmålene i din sektor.

ikon

E-læring - Kompetanseheving når det passer deg, der det passer deg. Dokumentert opplæring av alle de ansatte i aktuelle og viktige temaer.

ikon

Faglig svartjeneste - Våre jurister og fagpersoner er tilgjengelig for deg, og gir deg raske og gode svar.

ikon

Nyhetsmeldinger - Det kommer stadig nye regler som du er pålagt å følge. Veilederen holder ansatte i din kommune oppdatert.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 
contact icon