Helse og omsorg

Opplæring når det passer deg.

Der det passer deg.

Trenger din kommune kompetanseheving?

smartskill banner apple

?!

smartskill banner third face smartskill banner second face smartskill banner first face

Veilederen Helse og omsorg gjør hverdagen enklere

Det er i dag et stadig økende press på ansatte i helse- og omsorgssektoren, det blir flere eldre samtidig som stadig sykere pasienter skal håndteres av kommunene. Det stilles større krav fra både ansatte, pårørende og tjenestemottakere som er klar over sine rettigheter.

Hvordan skal kommunens ledere og ansatte kunne møte disse kravene i en allerede hektisk hverdag? Veilederen bidrar til at alle til en hver tid er fullstendig oppdatert på et komplisert regelverk. Gjennom skreddersydde verktøy kan man gi raske og gode svar samtidig som man har fokus på kontinuerlig kompetanseheving, når det passer den enkelte kommune og ansatt.

Veilederen gir din kommune

 • Levende internkontroll
 • Selvstendige og trygge medarbeidere
 • Høyere kvalitet i tjenestene
 • Kompetanseheving på alle nivå
 • Effektiv jobbhverdag

Hvem kan ta avgjørelse om manglende samtykke? Når kan det benyttes tvang for å gi helsehjelp? Hva gjør vi hvis den ansatte blir syk på ekstravakten/overtidsvakten sin? Skal de ha betalt eller ikke? Har den ansatte som ønsker å avvikle den 6. ferieuke krav på fri på røde dager hvis de tar ferie i påskeuken? Kan arbeidstaker med en annen religion gis fri på sine høytidsdager istedenfor de som følger av norsk lov? Har tjenestemottaker rett til innsyn i journal? Gjelder taushetsplikten mellom kolleger? Har pårørende rett til informasjon?

visma smart skill Pleie og omsorg

Veilederen inneholder

 • Oppslagsverk - Kompliserte regler er samlet og forklart på en enklere og mer oversiktlig måte skreddersydd til deg i din situasjon. Både på Personal og Tjenestemottaker.
 • E-læring - Kompetanseheving når det passer deg, der det passer deg. Dokumentert opplæring av alle de ansatte i aktuelle og viktige temaer.
 • Nyhetsmeldinger - Det kommer stadig nye regler som du er pålagt å følge. Veilederen holder ansatte i din kommune oppdatert.
 • Community - Nettsamfunn med kollegaer andre steder i landet. Del erfaringer og gode opplevelser med hverandre.
 • Spørsmål og svar - En enkel oversikt over de mest vanlige spørsmålene i din sektor.
 • Faglig svartjenste - Våre jurister og fagpersoner er tilgjengelig for deg, og gir deg raske og gode svar.

Har man taushetsplikt i spisepausen?

Spisepausen benyttes ofte til å diskutere problemstillinger rundt pasientene/brukerne og det deles erfaringer fra arbeidsdagen. I en slik samtale fremkommer det sensitive opplysninger som er taushetsbelagt. I dag er er en ansatt som er i foreldrepermisjon innom på besøk. Hun har jobbet på avdelingen i flere år, og kjenner pasientene/brukerne godt. Brytes taushetsplikten i dette tilfellet?

Veilederen hjelper deg

Ja. Taushetsbelagte opplysninger kan deles mellom helsepersonell når det er nødvendig for å yte helsehjelp. Den ansatte i foreldrepermisjon skal ikke gi helsehjelp til pasienten/brukeren, og det er brudd på taushetsplikten å dele sensitive opplysninger med henne.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Navn:
Kommune:
Telefon:
E-post:
 

visma smart skill contact image