Noen endringer som vil få stor betydning

  • En lovfesting av at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som gjelder elever.
  • En lovfesting av at elevene har rett til medvirkning i alt som gjelder dem selv etter loven, at elevene skal bli hørt og at det skal legges vekt på meningene deres. Elevenes selvråderett fra de er 15 år tydeliggjøres.
  • Det innføres en terskel for den skjerpede plikten til å melde fra dersom en som arbeider på skolen krenker en elev. Det betyr at rektor skal gi melding til kommunen eller fylkeskommunen som i dag, med mindre meldingen er åpenbart grunnløs.
  • Den delen av dagens spesialundervisning som gjelder opplæring blir til individuell tilrettelegging av opplæringen. Fysisk tilrettelegging og personlig assistanse skilles ut i egne bestemmelser.
  • Ungdom får en utvidet rett til å fullføre videregående over lengre tid, rett til flere omvalg hvis de har valgt feil, og rett til å ta nytt fag og svennebrev selv om man allerede har et.

Blogginnlegg og podcast om ny opplæringslov

Et overblikk over ny opplæringslov

Opplæringslova har stor betydning for elever, foreldre, lærere, skoleledere og andre ansatte. Les mer om hvordan den påvirker deg i vårt blogginnlegg.

Les mer

VeilederPOD

VeilederPOD - en podcast fra Visma Veilederen

I denne podcasten inviterer vi jurister og andre fagpersoner i studio for å snakke om juridiske spørsmål og problemstillinger som er aktuelle for mange.

Hør her

Tidlig innsats – Fordi alle har rett til en god oppvekst

Vi mener teknologi kan senke terskelen for å komme i gang med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Og hjelpe de som er i ferd med å falle utenfor.

Les mer

Trenger din kommune økt kunnskap om regelverket? Veilederen hjelper dere.

Høsten 2023 og våren 2024 skal vi jobbe for at både du og Veilederen skole skal være godt forberedt når den nye opplæringsloven trer i kraft 1. august 2024.

 Lisbeth Storvik Jacobsen

Seniorrådgiver

lisbeth.storvik.jacobsen@visma.com

Ingunn Wiig

Jurist og seniorrådgiver

ingunn.wiig@visma.com

Lene Saint-Sollieux

Juridisk rådgiver 

lene.saint-sollieux@visma.com

Eivind Martinsen

Customer Experience Specialist

eivind.martinsen@visma.com