Timeplanlegging - Visma Flyt Skole

Effektiv drift av skolen

Timeplanlegging og vikarhåndtering er to av de mest tidkrevende og utfordrende tidstyvene i skolehverdagen. Dette løses på en enkel og oversiktlig måte med løsningene Timeplan og Vikaradministrasjon. Din skole får èn helhetlig løsning som håndterer skoleadministrasjon, elevdokumentasjon, timeplanlegging og vikarhåndtering.
 
Lønn og personalkostnader utgjør hele 60-70% av kostnadene i skolen. Dere kan spare mange timer på automatisering av timeplaner og vikarhåndtering. All kritisk informasjon for skolehverdagen vil til enhver tid være oppdatert. Dette har stor effekt for driften av skolen, inklusive kompetanseplanlegging, vikarhåndtering, ressursplanlegging og for automatisk beregning av lønn.

Løsningene involverer alle ansatte og automatiserer arbeidsprosessene. Her “shopper” vikarene ledige timer selv. Også på tvers av skoler i kommunen.

Timeplanlegging og vikarhåndtering i skolen guide

Få et innblikk i hvordan du kan spare mye tid og utnytte de ressursene du har til rådighet i guide. 

Last ned guiden  »

 •  100% skybasert
 •  Alle ansatte i felles løsning
 •  Egen ansattportal
 •  Integrasjon mot lønn
 •  Ansatte shopper timer

For skoleledelsen

Personalhåndtering på halve tiden

Ledelsen har alltid full oversikt over ledige ressurser og kompetanse. Flere kan jobbe samtidig - fra forskjellig sted i timeplanleggeren. Automatisk genererte arbeidsavtaler for lærerne og vikarhåndtering med automatiske timelister og er noe av det unike i løsningen. Håndterer all timeplanlegging, alle egenmeldinger, avspasering, permisjon og fravær.

 • Felles tilstede- og fraværsrapportering
 • Budsjetterte og faktisk brukte timer
 • Riktig fyllingsgrad på lærer

 I Lenvik kommune bruker de spart tid til utvikling av skolene.

Erfaringer med personalhåndtering »

Ledelsen har alltid full oversikt over ledige ressurser og kompetanse med timeplanløsningen

For ansatte og vikarer

Egen portal hvor de «shopper» timene selv

Alle ansatte og vikarer har sin egen portal med timeplan, timeoversikt, avspasering, ferie og fravær. I løsningen «shopper» vikarene egne timer selv. De melder interesse på web, og kommunikasjon mellom leder og ansatt skjer enkelt via SMS og mail. Når en har fått tildelt timer, oppdateres egen timeplan automatisk.

 • Egen ansattportal
 • Elektroniske timelister, egenmelding mm
 • Full oversikt over egen arbeidsplan

Vikarhåndtering er blitt mye raskere, enklere og mer oversiktlig for alle ved Notodden ungdomsskole i Notodden kommune.

Erfaringer med vikarhåndtering »

Ansatte og vikarer har sin egen portal med timeplan, timeoversikt, avspasering, ferie og fravær

For lønnsavdelingen

Økt kvalitet og spart tid

Når undervisningen er gjennomført havner timene automatisk i timelisten riktig beregnet og integrert til lønnssystemet. Vi leverer sømløs integrasjon til de fleste lønnssystemer på markedet.

 • Automatiske timelister
 • Elektroniske timelister, egenmelding mm
 • Sømløs integrasjon

Skolene i Harstad kommune har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen.

Erfaringer med skoleadministrasjon »

Lønnsavdelingen får automatisk timelister med timeplanleggeren

Muligheter i løsningen

Vikarhåndtering

Vikarhåndtering

Avspaseringsbank

Avspaseringsbank

Digitale timelister

Digitale timelister

FEIDE-innlogging

FEIDE-innlogging

Fraværsoversikt

Fraværsoversikt

Timeplanlegging

Timeplanlegging

Arbeidsavtaler

Arbeidsavtaler

GSI-rapport

GSI-rapport

Rombooking

Rombooking

Elektronisk egenmelding

Elektronisk egenmelding

Digital permisjonssøknad

Digital permisjonssøknad

Rapporter

Rapporter

Aktuelt

Digitalisering lønner seg. Alle skolene i Harstad kommune i samme løsning

"Vi bruker nå minTimeplan på alle skolene i kommunen og vi har effektivisert arbeidet tilsvarende 15 % stilling per skole."

Les mer »

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »