Om Visma Enterprise Ressursstyring

Ressursstyring Web

Med Visma Enterprise Ressursstyring får dine medarbeidere tilgang til egen webside for oversikt og oppdatering av arbeidsplanen. Her kan du registrere timer og egenmeldinger. I tillegg har du full oversikt over timer, avspasering, ferie og fravær. Her kan ansatte også sette egen tilgjengelighetsstatus og søke på ledige vakter.

Integrasjonen mot Visma Enterprise-suiten gjør det også mulig med en felles pålogging. Data gjeldende hele arbeidsforholdet er da tilgjengelig i et grensesnitt.

Er du bruker av systemet, og trenger link til pålogging?
Det er din arbeidsgiver som styrer tilgang til portalen. Ta derfor kontakt med systemforvalter i din kommune eller virksomhet dersom du trenger informasjon om pålogging.

 

Våre løsninger for ressursstyring

Fleksible og funksjonsrike systemer for planlegging av arbeidstid. I det norske markedet tilbyr vi flere løsninger som dekker et bredt spekter av ulike behov, i både størrelse, kompleksitet og omfang.

Ta kontakt med oss så finner vi riktig løsning for ressursstyring tilpasset din virksomhet.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne!

Relevante artikler

Hva er egentlig et ressursstyringssystem, og trenger du det?

Et godt system for å planlegge ressurser og arbeidskraft kan hjelpe din bedrift med å bli mer effektiv, spare kostnader og enklere følge lover og avtaler. Men hvordan fungerer systemet egentlig, og hva betyr det for din bedrift?

5 tips til en bedre ferieavvikling

Slik får du bedre oversikt over ferieplanlegging i din bedrift. Har du et system som bistår deg med å fordele ferie etter riktige prinsipper og lover?

Ressusstyring

Enklere arbeidshverdag med mobilappen GatGo

Sarpsborg kommune har kommet langt i å utnytte digitale verktøy for å effektiviserer og forenkler arbeidshverdagen til de ansatte. De var tidlig ute med å ta i bruk mobilappen GatGo som gir bedre kontroll og oversikt over kommunens ressursplanlegging.

felles system for ressursstyring i skolen

Felles system for ressursstyring i skolen

Flere skoler har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. Les hvordan.