Om Visma Enterprise Ressursstyring

Ressursstyring Web

Med Visma Enterprise Ressursstyring får dine medarbeidere tilgang til egen webside for oversikt og oppdatering av arbeidsplanen. Her kan du registrere timer og egenmeldinger. I tillegg har du full oversikt over timer, avspasering, ferie og fravær. Her kan ansatte også sette egen tilgjengelighetsstatus og søke på ledige vakter.

Integrasjonen mot Visma Enterprise-suiten gjør det også mulig med en felles pålogging. Data gjeldende hele arbeidsforholdet er da tilgjengelig i et grensesnitt.

Er du bruker av systemet, og trenger link til pålogging?
Det er din arbeidsgiver som styrer tilgang til portalen. Ta derfor kontakt med systemforvalter i din kommune eller virksomhet dersom du trenger informasjon om pålogging.

 

Systemer for ressursstyring

I det norske markedet tilbyr vi flere løsninger som dekker et bredt spekter av ulike behov, i både størrelse, kompleksitet og omfang. 

Se våre systemer for ressursstyring 

 

Kontakt salg

Har du spørsmål om våre løsninger? Vår salgsavdeling hjelper deg gjerne. Gjelder din henvendelse innlogging i en av våre løsninger, ta kontakt med din arbeidsgiver for hjelp til dette.

Relevante artikler

Hva er egentlig et ressursstyringssystem, og trenger du det?

Et godt system for å planlegge ressurser og arbeidskraft kan hjelpe din bedrift med å bli mer effektiv, spare kostnader og enklere følge lover og avtaler. Men hvordan fungerer systemet egentlig, og hva betyr det for din bedrift?

5 tips til en bedre ferieavvikling

Slik får du bedre oversikt over ferieplanlegging i din bedrift. Har du et system som bistår deg med å fordele ferie etter riktige prinsipper og lover?

Ressusstyring

Enklere arbeidshverdag med mobilappen GatGo

Sarpsborg kommune har kommet langt i å utnytte digitale verktøy for å effektiviserer og forenkler arbeidshverdagen til de ansatte. De var tidlig ute med å ta i bruk mobilappen GatGo som gir bedre kontroll og oversikt over kommunens ressursplanlegging.

felles system for ressursstyring i skolen

Felles system for ressursstyring i skolen

Flere skoler har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. Les hvordan.