17 Feb 2023
M&A

Visma Software styrker tilbudet innen HRM med Meet Dottie

Visma Software og Amesto går sammen om utviklingen av Meet Dottie, en SaaS-løsning for HRM i små og mellomstore bedrifter. Ambisjonen er å bygge en ledende nordisk aktør.

Meet Dottie er et strategisk verktøy for HRM (Human Resource Management) utviklet av teknologiselskapet Amesto, som gjør det enkelt for bedrifter å holde oversikt over ansatte, ferie, lønn og sentrale avtaler.

Nå skal produktet videreutvikles gjennom et joint venture mellom Amesto People Technology og Visma Software, der partene skyter inn kapital i et nyetablert, felleseid selskap. 

“Meet Dottie er en skyløsning med høy kvalitet og brukervennlighet, som vil styrke vårt tilbud av HRM-verktøy til små og mellomstore bedrifter. Vi ser frem til å utvikle produktet videre i samarbeid med Amesto”, sier Øyvind Larsen, administrerende direktør i Visma Software.

Avtalen er en videreføring av et allerede tett forretningsmessig samarbeid, som har vart i snart 20 år. Amesto har blant annet vært forhandler av Visma Softwares regnskapssystemer.

“Med vår samlede kompetanse og distribusjonskraft, har vi en klar ambisjon om å gjøre Meet Dottie til en ledende HRM-løsning for nordiske bedrifter”, sier Larsen.

Forenkler hverdagen

“Vi utviklet Meet Dottie fordi vi ønsket å lage et visuelt godt, enkelt og intuitivt HRM-system, som forenkler hverdagen for både administratorer og brukere”, sier CEO i Amesto, Arild Spandow.

Gjennom automatisering og smarte løsninger sørger Meet Dottie for full kontroll over alt fra ferieplanlegging og fraværsregistrering til on- og offboarding av ansatte, samtidig som strenge krav til personvern og sikkerhet ivaretas.

I tillegg kommer ulike innsiktsverktøy for å vurdere bedriftens utvikling på områder som alders- og kjønnsfordeling.

“Samarbeidet med Visma gjør at vi nå kan akselerere veksttakten vår og nå ut til en langt større målgruppe. De neste årene skal vi jobbe tett sammen for å utvikle Meet Dottie til å bli markedets best likte og integrerte HRM-system”, sier Spandow.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lage Bøhren, kommunikasjonssjef i Visma +47 921 57 801

lage.bohren@visma.com

Cecilie Fensholt, COO i Amesto +47 402 85 075

cecilie.fensholt@amesto.no

Om Visma Software

Visma Software er en del av Visma-konsernet, Europas ledende leverandør av virksomhetskritisk programvare. Selskapet utvikler og selger løsninger som bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser innen økonomi, HR og rapportering.

Om Amesto

Amesto er et nordisk konsern som leverer løsninger innen teknologi, software, outsourcing og bemanning. I over 20 år har konsernet forenklet forretningsprosesser og levert teknologi og tjenester til selskaper i alle størrelser. 

Lage Bøhren

Nasjonal pressekontakt for Visma Norge.