19 Jan 2023
Organisation

Visma Financial Solutions kobler seg på Inkassoregisteret

Vil bidra til enklere oversikt over inkassosaker og gjeld.

KOBLER SEG PÅ: Visma Financial Solutions og CEO Lene Myklebust (t.v.) kobler seg på Inkassoregisteret, her ved styreleder Hallgeir Kvadsheim.

Inkassoregisteret er en gratis portal som gjør det enklere for folk å få oversikt over egne inkassosaker og annen gjeld. Nå er tjenesten forbedret ytterligere med kobling til Visma Financal Solutions, Norges tredje største inkassoselskap.

"Noe av det viktigste vi gjør, er å legge til rette for full oversikt, så folk har mulighet til å gjøre opp for seg. Som en stor aktør innen inkasso, er vi derfor glade for at vi nå er koblet mot Inkassoregisteret", sier Lene Myklebust, administrerende direktør i Visma Financial Solutions.

I teamet bak Inkassoregisteret finner vi blant annet de to kjente økonomene og ekspertene fra TV-programmet "Luksusfellen", Hallgeir Kvadsheim og Lena Drange. Sammen har de lang erfaring med å hjelpe folk med økonomiske problemer.

"2022 var et utfordrende år for mange. Med økende renter, prisstigning og fortsatt høye strømpriser vil trolig enda flere få utfordringer med privatøkonomien i 2023. Inkassoregisteret vil derfor være en viktig kilde til å få bedre innsikt og oversikt, slik at flere kan få hjelp til å finne løsninger", sier Myklebust.

"Hever kvaliteten vesentlig"

Myklebust fremhever videre at koblingen mot Inkassoregisteret også frigir verdifull tid hos Visma Financial Solutions.

"Tidligere måtte vi håndtere mange henvendelser om oversendelse av informasjon. Med denne tjenesten, har privatpersoner nå full tilgang til informasjonen selv. Det betyr at våre kunderådgivere får mer tid til å finne løsninger sammen med de vi er i dialog med", sier Myklebust.

"Vi er veldig glade for at Visma Financial Solutions er på plass i Inkassoregisteret. Selskapet er en av de ledende aktørene, og vil med sine volum bidra til å heve kvaliteten for brukerne våre vesentlig", sier Hallgeir Kvadsheim, styreleder i Inkassoregisteret.

Han understreker at jo flere inkassoselskap som er med å bidra, desto bedre blir tjenesten for brukerne.

"Med tilgang på kundenes totale økonomiske situasjon, blir det enklere for gjeldsrådgivere og instanser som NAV, å kunne rådgi og å finne gode løsninger for den enkelte", sier Kvadsheim.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lene Myklebust

Administrerende direktør, Visma Financial Solutions

[email protected]

+47 957 67 27

Lage Bøhren

Nasjonal pressekontakt for Visma Norge.