22 Apr 2024
Software

Fortsatt vekst i digital signering

Over 60 prosent av norske bedrifter har tatt i bruk digital signering av dokumenter. Samtidig benyttes løsningen både oftere og på flere områder enn før.

Det fremgår av en undersøkelse gjennomført av analysebyrået nSight. Her kommer det også frem at Visma Sign fortsatt er den mest brukte løsningen for elektronisk signering både i Norge og Finland, og den nest mest brukte på det svenske markedet.

Samtidig benyttes slike løsninger stadig hyppigere, og på et økende antall bruksområder. Andelen norske respondenter i undersøkelsen som benyttet digital signering “nesten daglig” i løpet av fjoråret var på 28 prosent, opp fra 19 prosent i 2021.

Andelen som benyttet en slik tjeneste minst én gang i måneden var på 74 prosent, en vekst på 23 prosent de siste to årene. Samtidig forventet 18 prosent av respondentene i Norge å øke bruken betydelig i løpet av det neste året.

Flere bruksområder

I Norge er digital signering fortsatt mest brukt til signering av administrative og juridiske dokumenter, men de siste årene har det også vært en klar vekst i andre bruksområder.

Undersøkelsen viser at nærmere halvparten av respondentene nå benytter digital signering for salgsdokumenter og kundekontrakter, en nær dobling siden 2021. Det samme gjelder dokumenter knyttet til HR og personell, der andelen har økt fra 19 til 40 prosent de to siste årene.

Foretrekker skyen

Samtidig fortsetter Norge å lede an i bruken av digital dokumenthåndtering. Skylagring er blitt den mest foretrukne oppbevaringen av norske bedrifters viktigste dokumenter, med en andel på 35 prosent ifølge undersøkelsen.

Videre følger digitale arkiv- og dokumentsystemer med 34 prosent, harddisk på egen PC med 29 prosent og arkivmapper med 23 prosent. Papirandelen for Sverige og Finland ligger fortsatt på henholdsvis 50 og 47 prosent.

Det forventes at økende bevissthet rundt IT-sikkerhet og cyberkriminalitet gjør at bruken av skytjenester til oppbevaring av avtaler vil fortsette å øke i de nordiske landene. Bruk av én tjeneste til samtlige avtaler muliggjør en effektiv administrering for bedriften, og imøtegår kravene til sikker håndtering av personopplysninger under EUs GDPR-regelverk.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lage Bøhren, kommunikasjonsdirektør i Visma, +47 921 57 801

[email protected]

Om Visma

Visma er en ledende leverandør av skybasert, virksomhetskritisk programvare, med omsetning på 2,4 milliarder euro i 2023, mer enn 15,000 ansatte og 1,7 millioner kunder i Europa og Latin-Amerika. Ved å forenkle og automatisere prosesser for bedrifter og organisasjoner av alle størrelser, bidrar vi til å skape et mer effektivt og fremgangsrikt samfunn. Les mer om oss på visma.com.

Lage Bøhren

Nasjonal pressekontakt for Visma Norge.