Møt årets Management Trainees

 

 

Under kan du lese om årets Management Trainees og hva de har gjort så langt i traineeprosjektene sine.

Edda   Brian   Stina   Maria   Magnus 

 Louise   Ben   Signe   Steinar 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Edda Davidsdottir

Akademisk bakgrunn:
Kandidat i Applied Economics and Finance fra Copenhagen Business School i Danmark, med et udvekslingssemester i Melbourne, Australien.

Mentor i Visma:
Mads Rebsdorf, Managing Director for Visma SMB Danmark.

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?
Jeg havde høje forventninger til graduate-året hos Visma og er kun blevet positiv overrasket. Vi får meget ansvar og frihed, får lov til at arbejde med forskellige mennesker i hele virksomheden og får en masse oplæring og kurser. Det bedste er selvfølgelig vores lille graduate-familie, som man får et stærkt forhold til allerede i starten af programmet.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 -  Infrastruktur Omkostningsanalyse i Vismas Product Unit

Jeg havde mit første projekt hos Vismas udviklingsafdeling i Oslo. Der arbejdede jeg på en omkostningsanalyse af deres IT infrastruktur, hvor hovedformålet med projektet var at få mere indsigt i omkostningsstrukturen og tildeling af ressourcer. Det var virkelig interessant at lære dette område af organisationen at kende og få lov til at arbejde sammen med forskellige team managers igennem projektperioden. Resultatet af projektet var et nyt template, som giver de forskellige team managers en meget bedre oversigt over omkostninger og hjælper dem at forudsige fremtidens omkostninger og tildeling af ressourcer.    

Prosjekt 2 - Forretningsmuligheder indenfor Visma Solutions Oy

Mit andet projekt var hos Visma Solutions i Helsinki, Finland. Der arbejdede jeg sammen med salgsafdelingen, hvor jeg undersøgte nye forretningsmuligheder for Netvisor, et finsk regnskabssystem med hensyn til ny regulering fra EU.

Prosjekt 3 - Implementering af Tableau for finance afdeling

Jeg var på projekt hos finansafdelingen i Amsterdam. I den første del af projektperioden estimerede jeg rentabiliteten af deres produktlinjer, sammen med deres ledere. I den anden del af perioden koblede jeg forskellige datakilder sammen i Alteryx, et databehandlingssystem og opbyggede rapporter i Tableau, ud fra det data jeg havde arbejdet med tidligere. Rapporterne bliver idag brugt til at få bedre indsigt ind i forretningen og bruges som en støttefunktion til finansiering, salg og marketing.

Prosjekt 4 - Go-to-market strategi for Visma.net i Danmark

Mit 4.projekt var i København på mit ‘hjemmekontor’. Der var jeg en del af Visma.net teamet i Danmark, som arbejder på en go-to-market strategi for Visma.net i Danmark. Interessant at arbejde på en overordnet strategi, på tværs af afdelinger, for et helt nyt produkt. Rigtig spændende projekt med masser af samarbejde, både i Danmark og på tværs af lande.

Prosjekt 5 - Data driven marketing

Jeg var på projekt i Dublin, hvor jeg havde et marketing projekt for første gang. Min opgave var at analysere marketing, salgs og support data, således at vi kunne lære vores kunder bedre at kende og forudse hvilke tjenester de har brug for i vores system. Vores selskab i Irland sælger et skole admin system og har med stor succes vundet 84% markedsandel i Irland. Det var rigtig spændende at være en del af dette og at få lov til at bo i Dublin over sommeren.

Brian Ye 

Akademisk bakgrunn:

Civilingenjör i Datateknik, specialisering i IT-Management, på KTH Royal Institute of Technology, med en utbytestermin på Hong Kong University of Science and Technology.

Mentor i Visma:

Espen Håkonsen, Managing Director för Visma IT and Communications A/S

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?

Som ny till arbetslivet är det många nya intryck och höga förväntningar på Vismas management traineeprogram. Trots de höga förväntningarna finns det två utmärkande saker som har överraskat mig:

  • Att vi, trots helt nya, har mandatet att förändra befintliga processer. Ett av de största problemen med förändring är att en organisation oftast motsätter sig detta, men med Visma som organisation och en själv i rollen som trainee är detta nog ett av de minsta problemen. Projekten vi får är högt prioriterade av ledningen och affärskritiska för Vismas verksamhet.

  • Att vi bland våra nordiska kollegor, trots väldigt många likheter, har väldigt många olikheter. Det mest överraskande är nog att ordet för “frukost” (breakfast på svenska) på danska betyder “lunch”, vilket kan bli väldigt fel om en dansk kollega bokar ett “frukostmöte” med mig.

Hvor har du været på projekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Evaluating internal search engines at Visma Corporate Marketing

Mitt första projekt var på huvudkontoret i Oslo, hos avdelningen Corporate Marketing där de högsta besluten tas när det kommer till Vismas marknads- och kommunikationsstrategier för hela koncernen. Projektet handlade om att göra en utvärdering på olika söklösningar för att i slutändan rekommendera en som ska ersätta den som är i bruk idag på Vismas webbplats.

Prosjekt 2 - Automating customer support with a chatbot at Visma Collectors AB

Mitt andra projekt var på Visma Collectors AB i Helsingborg/Stockholm, Sverige. Projektet handlar om att ta fram en chatbot som ska automatisera vissa delar av kundsupporten för en av kanalerna till Vismas inkassotjänst. Målet är att sänka kostnaderna per ärende och den totala arbetsbördan för kundsupporten. Resultatet blev en fungerande-chatbot som är i livemiljö idag.

Prosjekt 3 - Technical specification for development of one of Visma’s internal systems

Till mitt tredje projekt infann jag mig återigen på huvudkontoret i Oslo, men denna gång på Visma Software Labs A/S, i Enterprise-divisionen. Det huvudsakliga målet med projektet var att identifiera kraven och de tekniska utmaningarna för ett system som ska implementeras på alla Business Units i Enterprise-divisionen. Resultatet blev en backlog som idag håller på att implementeras och justeras av ett utvecklingsteam.

Prosjekt 4 - Business intelligence and Tableau rollout at Software SE

Till projekt 4 fick jag i uppgift att arbeta med dataanalys hos Software AB (Sverige). I första hand ska jag titta på att sätta upp visualiseringar i BI-verktyget Tableau för att identifiera hur mycket och vad kostnaderna är för varje avdelning. I andra hand ska jag se på hur man på ett datadrivet sätt kan analysera säljdata för att hjälpa säljavdelningen att upptäcka flaskhalsar och leads. Resultatet blev en samling Tableau-visualiseringar som idag används till att underlätta företagsledare att fatta beslut.

Prosjekt 5 - Data-driven sales for the web-based Visma product Opic

Under projekt 5 fick jag i uppgift av Opics säljchef att identifiera olika triggers i produkten Opic för att se hur dessa kan användas för att generera mer leads. Därefter fick jag definiera en lämplig process för säljavdelningen att ta fram dessa leads. Utfallet på projektet blev en tydligare kanal för leadsgenerering och en kartläggning på hur den framtida leadsgenereringen bör se ut.

 

Stina Wahlsten

Akademisk bakgrunn:

MSc i finans og økonomi fra Hanken School of Economics, Helsinki, med et udvekslingssemester på Mannheim University, Tyskland.

Mentor i Visma:

Juha Mäntylä, Managing Director för Visma Software Oy

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?

Jag visste att visma är ett entreprenöriellt företag, men det har överraskat mig hur tydligt man ser det i vardagen! Avdelningarna gör ständigt små förändringar och nya kollegor välkomnas med i team och i divisioner i rask takt i och med Vismas många förvärv. Detta gör att Visma känns levande och spännande, och att ingen dag är sig den andra lik!

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Security and Privacy Incident Process, Visma Enterprise

Mitt första projekt var på huvudkontoret i Oslo för Visma Enterprise. Jag var på utvecklingsavdelningen för Visma Enterprise i Oslo där jag gjorde en process för säkerhets- och integritetsincidenter, med andra ord en process för hur man hanterar incidenter som berör känslig information. Denna process hade som krav att den måste vara kompatibel med GDPR, lättförstådd och skulle fungera för alla team oberoende av system eller processer som redan fanns på plats.

Prosjekt 2 - Customer Journey - Expense, Visma Enterprise AB

Mitt andra projekt var på Enterprise AB i Stockholm där jag kartlade en kundresa för produkten Expense. En kundresa innebär kundens erfarenhet av Visma under hela den tid som kunden har kontakt med oss eller vår produk. Projektet innebar att jag hade interna diskussioner och en workshop för att få fram de interna processerna för produkten, exempelvis hur vi utför onboardingen, och externa intervjuer med kunder för att få fram deras kundupplevelser. På basis av mina undersökningsresultat fick jag fram kundresan, touchpoints, processer och KPIs, och gav rekommendationer på förbättringar, framförallt inom automatisering, kommunikation och informationsförmedling.

Prosjekt 3 - Pricing and bundling - Cloud Services, Visma Software Labs

För mitt tredje projekt åkte jag tillbaka till huvudkontoret i Oslo, men denna gång för Software Labs där jag jobbade med pricing och bundling i cloud produkter. Jag jobbade med att effektivisera prismodeller och produktpaket i och med att Visma mer och med går från Onprem lösningar till cloud. Mitt slutresultat blev således ett bredare ramverk med verktyg för hur vi borde arbeta med prissättning i framtiden.

Prosjekt 4 - Product portfolio - Transition from OnPrem to SaaS, Visma Software Oy

För projekt fem åkte jag tillbaka till mina rötter och Flög till Helsingfors där jag jobbade med vår produktportfölj på Visma Software Oy. Detta innebar att jag först kartlade hur situationen för våra produkter ser ut idag, och tillsammans med produktägarna kom fram till en strategi fram till 2021 för hur vi borde utveckla våra produkter, vilka vi borde lägga mera resurser på, och vilka produkter som vi borde lägga mindre fokus på i framtiden. Detta på grund av att Visma Software Oy har en väldigt bred och stor produktportfölj som är svår och möjligtvis ineffektiv att uppehålla utan en klar strategi.

Prosjekt 5 - Digital employer branding - Online career universe, Visma e-conomic

Till mitt femte och sista projekt bar det av till Köpenhamn och Visma e-conomic där jag jobbade med digital employer branding, mer bestämt med att laga ett online karriäruniversum. Detta innebär att jag gjorde en sitemap på hur vi borde bygga upp våra karriärsidor på visma.dk för hela Visma i Danmark, med specifik fokus på e-conomic och de sidor som e-conomic ansvarar för i karriäruniversumet. Mitt scope blev därför både att designa en site map, och att klargöra processer kring byggandet av sidan, ansvar och uppehåll.

 

Malin Brandtun

Akademisk bakgrunn:

Master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole med retning innen finans. Utveksling til Melbourne University og Grunderskolen på Berkeley, San Francisco.

Mentor i Visma:

Liv-Kari Kroken

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?

Det er mye som har overrasket meg med Visma, men det er spesielt to ting jeg ønsker å trekke frem. Selv om Visma er blitt et stort konsern har de likevel klart å holde hierarkiet nede. Som Trainee samarbeider du tett med lederne i de forskjellige selskapene som bidrar til en bratt læringskurve. Det andre som har overrasket meg er hvor mye forskjellig Visma gjør. Det er selvsagt mye software, men også veldig mye annet.  

Hvor har du været på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1

I mitt første prosjekt var jeg på hovedkontoret til Visma på Skøyen, Oslo. Visma bygger en felles community plattform for alle business units i konsernet i håp om å skape et mer helhetlig inntrykk av hvilke produkter Visma kan tilby, og dermed en bedre brukeropplevelse. Min rolle i prosjektet var å skape en onboarding handbook som skulle sendes ut til community managers i forkant av prosessen.

Prosjekt 2

På prosjekt nummer 2 var jeg stasjonert i Lyngby, Denmark. MIND4iT er et freelance IT konsulentselskap i Danmark som vurderer å starte med konsulenttjenester i Polen. Min oppgave var derfor å lage en markedsanalyse av Polen generelt, og markedet for freelance IT konsulenter spesielt.

Prosjekt 3

På prosjekt 3 var det tilbake til Oslo hvor jeg jobbet hos Visma Collectors, Visma’s inkassobyrå. Kjøp av fordringsporteføljer er noe Visma har gjort i begrenset grad, men nå ønsker å satse mer på. Visma Collectors ønsket derfor at jeg skulle lage en prisingsmodell for kjøp av fordringsporteføljer og en go-to-market strategi rundt dette.

Prosjekt 4

Prosjekt 4 var hos Visma Software i Oslo. Her fikk jeg ansvaret for et produkt som var i utviklingsfasen og et produkt som var lansert, men som ikke gjorde det like bra som en hadde forventet. Min jobb var derfor å avdekke svakheter ved produktene og finne forbedringspotensialer.

Prosjekt 5

På mitt siste prosjekt var jeg hos Tripletex i Oslo som er et nylig oppkjøpt selskap. Tripletex ønsket å forbedre nettsiden sin for å skape et bedre førsteinntrykk, og potensielt generere mer salg. Jeg fikk derfor som mandat å lage ny nettside med nytt design og innhold.  

 

Maria Didner

Akademisk bakgrunn:

MSc i Business och Management vid Uppsala universitet. Kandidat i finans vid Uppsala universitet med ett utbytesår på University of Technology i Sydney, Australien.

Mentor i Visma:

Carola Lissel, Managing Director, Visma Software AB

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?

Visma har överraskat mig på många sätt. Det är ett företag som arbetar agilt och därmed kan förändringar ske snabbt i organisationen. Visma är verksamma inom många olika områden och sysslar inte endast med ekonomisystem som jag trodde när jag studerade. Det är en välkomnande och platt organisation som inte är rädd för att satsa på nya idéer.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 

Första projektet var på huvudkontoret i Oslo. Det var en riktigt bra start att börja alla traineer tillsammans i Oslo. Under projektet analyserade jag data för att kunna automatisera och anpassa kommunikationen till våra kunder. Jag fick gå en kurs och lära mig Tableau som är ett visualiseringsverktyg för att på så sätt kunna analysera datan bättre. Under projektet kom jag fram med några initiativ hur vi kunde förbättra kommunikationen baserat på kunddatan. Dessa initiativ implementerade vi tillsammans och det var väldigt kul att vi kunde se resultat redan under projektets gång.

Prosjekt 2

Under mitt andra projekt har jag varit på Stockholmskontoret där jag har arbetat med att förbereda en ny produkt för ett nytt marknadssegment. Genom att göra en marknadsanalys kunde jag få en förståelse och inblick i segmentet, identifiera produktgap med vår produkt och genom det få en bättre förståelse hur vi på bästa sätt kan ta denna produkt till marknaden. Det är väldigt kul att min projekt har varit till sådan stor hjälp för produktchefen.

Prosjekt 3 

Under projekt tre var jag i Köpenhamn och hade ett projekt inom Marketing automation. I Danmark har det kommit väldigt långt angående tredjepartsintegrationer och de har nyligen släppt en ny funktion i deras program som heter “Market”. I Market kan kunden lätt ladda ner olika tredjepartslösningar och koppla enkelt ihop det med sitt affärssystem. I projektet hade jag ha en nyckelroll i att definiera de olika kundsegmenten och hur vi ska sätta upp all kommunikation till dem så att den blir automatiserad. Jag skapade även olika personas för att kunna besvara vilka är våra kunder, vilka problem och frågor sitter de med? Dessa personas kunde användas som underlag hur vi ska kommunicera Market på ett effektivt sätt.

Prosjekt 4 

På projekt fyra var jag tillbaka på kontoret i Stockholm och gjorde ett projekt för Software AB. Jag hjälpte dem med att få ett CRM system på plats, med andra ord mitt första helt interna projekt (inget kundfokus). För att få systemet på plats var det viktigt att stämma av med de olika avdelningarna om hur de vill kunna arbeta i systemet. Detta resulterade i en kravlista som vi sedan tog vidare till företaget som tillhandahöll CRM-systemet. Jag undersökte även vilka integrationer till CRM-systemet som vore bra att få på plats samt vilka appar vi skulle kunna ha användning för.   

Prosjekt 5 

Under mitt sista projekt befinner jag mig på Visma Retail i Stockholm. Här hjälper jag dem med en go to market strategi för en ny marknad. Med andra ord undersöker jag om vi bör expandera till den nya marknaden genom att t.ex. titta på hur marknaden ser ut idag (segmentering), möjligheter, hot, trender, kan vi bidra med något nytt eller bättre? Hur ska vi nå marknaden och hur ser det ut med konkurrenter. Projektet ska resultera i rekommendationer hur vi ska närma oss marknaden på ett optimalt sätt.

 

Magnus Berg

Akademisk bakgrunn:

MSc. i Økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH). Utveksling til University of Mannheim.

Mentor i Visma:

Berit Braut, Customer Success Director, Visma Enterprise

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?

Visma har definitivt målt opp til forventningene. Det som har overrasket meg mest, tror jeg må være hvor utrolig mye ansvar jeg har fått. I alle prosjekter har jeg jobbet tett med ledelsen i de ulike selskapene, der prosjektene har vært godt forankret i toppen. En annen ting som har overrasket meg er hvor bredt Visma-konsernet egentlig er - jeg har enda ikke klart å navigere meg gjennom hva som finnes av selskaper i “Visma-jungelen”.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Corporate Finance: Budget process and transfer pricing

Jeg jobbet med corporate finance på Oslokontoret, og rapporterte direkte til corporate controller og CFO i Vismagruppen. Prosjektet hadde to faser, der jeg hadde ansvar for å forbedre rapporteringsrutiner i Visma innen to hovedområder. Jeg startet dette med å bygge en helt ny budsjetteringsmal som skulle brukes på tvers av hele Visma-konsernet. Som nylig ferdig økonomistudent trodde jeg dette kom til å bli veldig enkelt, frem til jeg ble bedt om å skrive javascript for å sørge for innsamling og konsolidering av budsjettene. Dette gjorde prosjektet mye mer utfordrende enn først antatt. Den andre delen av prosjektet handlet om forbedring av internprisingsrutiner- og modeller. Her presenterte jeg funnene og anbefalingene mine for konsernledelsen i Visma, og fikk veldig positive tilbakemeldinger.

Prosjekt 2 - Saas Maturity among Accounting offices - Segmentation of the Accounting offices, Visma SPCS

Mitt andre prosjekt har vært i Visma SPCS, lokalisert i Sverige. Hovedkontoret til Visma SPCS er i Växjö, en mellomstor by i Småland i Syd-Sverige. Prosjektet i SPCS har vært veldig omfattende og intenst, men ikke minst utrolig spennende og lærerikt. Prosjektet har handlet om å kartlegge alle våre byråkunder - altså kunder som benytter Vismas produkter for å drive regnskapsføringsbyrå. Målet har vært å levere en konkret segmentering av hele kundebasen basert på byråenes modenhet med tanke på forretningsmodell og teknologi. Etter mange intervjuer av kunder, ansatte, ledere og øvrige interessenter, samt mye databehandling og kvantitative analyser, presenterte jeg fire konkrete segmenter, med tilhørende salgs-, markeds- og supportstrategier.

Prosjekt 3 - Identifying the right search engine, Visma e-conomic

I mitt tredje prosjekt var jeg to måneder på Visma Danmarks største kontor i København, i et selskap ved navn Visma e-conomic. Her jobbet jeg på tvers av store deler av organisasjonen med mål om å samle behov knyttet til utvikling av en ny søkemotor som skulle brukes på tvers av flere ulike domener. Dette var med mål om å bedre e-conomics kundeopplevelse, og var ikke minst en viktig kilde for å oppnå lavere kundefrafall og høyere inntekt per kunde. Etter ekstensiv behovskartlegging tok jeg kravene ut på markedet. Jeg lokaliserte titalls ulike leverandører, og presenterte til slutt tre konkrete, potensielle leverandører, med tilhørende vurdering og business case. I samarbeid med ledelsen i e-conomic valgte vi en av leverandørene og igangsatte utvikling.

Prosjekt 4 - Digital sales, Visma Enterprise

Prosjekt 4 var nok det mest abstrakte prosjektet jeg hadde. Jeg var tilbake på Oslokontoret og var klar for nye utfordringer. Jeg ble plassert i Enterprise-divisjonen med problemstillingen: “Hvordan kan vi øke digitalt salg i Enterprise?”. Det høres kanskje enkelt og konkret ut, men, det var utrolig krevende. I Enterprise-divisjonen jobber vi med kunder som er store og komplekse, der systemer, prosjekter og software gjerne kjøpes på anbud, med kjøpssykluser som kunne ta opp mot 6 måneder. Å øke digitalt salg mot et kundesegment som ikke er spesielt kjente for å kjøpe produkter digitalt, men heller på telefon, på mail (og fax, og brev), var en kompleks utfordring. Etter mange og lange diskusjoner, mye idémyldring, mange timer med studie av hvordan våre konkurrenter gjør tilsvarende, presenterte jeg til slutt en løsning for en interaktiv, delautomatisert, digital markedsplass for Enterprise-kunder.

Prosjekt 5 - Financial services, Visma Commerce Solutions

I siste prosjekt fikk jeg ta del i et helt nyoppstartet initiativ i Visma. Dette initiativet har nå i ettertid også blitt min faste stilling i Visma, noe jeg er utrolig glad for, og som jeg gleder meg til å se videre utvikling innen. Dette initiativet er Visma finansielle tjenester. Som forretningsutvikler bidrar jeg med utviklingen av finansielle tjenester som inkorporeres i våre systemer, slik at bedriftskunder enkelt kan forespørre selskapslån, kreditt, factoring, og mye mer. Jeg gleder meg til å se hvordan denne veien går videre, men én ting er sikkert - potensialet er gigantisk.

 

Louise Lindberg

Akademisk bakgrunn:

Civilingeniør. Industrial management and Engineering på KTH, Stockholm. Utbytestermin på Universidad Católica Argentina i Buenos Aires, Argentina

Mentor i Visma:

Henning Levén, Director Consulting and Service Center, Visma Enterprise

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?

Trots stort bolag har man mycket fokus på utveckling och implementering av nya teknologier. Visma lägger hela 20 % av sin omsättning på nyutveckling. Det är exempelvis flera projekt och initiativ tillägnade machine learning och hur vi kan använda det i våra produkter och arbetsprocesser för att effektivisera interna och kunders arbetsprocesser. Machine learning är något som alla snackar om idag, men jag tror få sällskap faktiskt har börjat implementera detta som Visma.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Examination of KPIs for developer Team leaders

Jag arbetade för Vismas utvecklingsavdelning i Oslo. Där utvärderade jag befintliga KPIer och undersökte hur man ska mäta utvecklarteamens och utvecklingens prestation, då deras arbete har förändrats från att leverera on prem-lösningar till SaaS och continuous delivery. Detta innebar också rekommendationer för hur KPIerna bör visualiseras, hur uppföljningen ska gå till och hur man kan automatisera rapporteringen och datainhämtningen.

Prosjekt 2 - Customer Journey Mapping

Jag har genom intervjuer med kunder kartlagt kundresan för Visma Commerce system Opic. Detta innebär att identifiera alla touchpoints mellan Visma och kund före, under och efter köp av vår tjänst. I tillägg finner man ut kundnöjdheten i varje fast och vilka painpoints som finns. Detta har resulterat i förslag för förbättringar inom framförallt sälj och marknadsföring för att minska churn och öka kundnöjdheten genom att ta till vara på våra resurser.

Prosjekt 3 - Onboarding strategy for Accounting Offices

Visma SPCS som säljer redovisning och bokföringssystem till small-/mediumföretag finns i Växjö - Sveriges tech-hub och vars lag är Sverige-mästare i hockey. Jag bodde i Växjö fyra av fem dagar i veckan och hade i uppgift att ta fram en onboardingstrategi för deras kunder inom Accounting Offices (AOs). De nya systemen har många automatiska funktioner och AOs har haft svårt att komma igång. Genom kundintervjuer, medarbetarintevjuer och letande efter erfarenhet från andra Visma-företag lade jag fram mina rekommendationer till ledningsgruppen. De gillade det och jag fick komma tillbaka och presentera ett business case två veckor senare. Mitt förslag har nu implementerats och två personer har anställts till onboardingen. Det är kul när man ser direkta actions utifrån det man som trainee föreslagit!

Prosjekt 4 - Work orders for an acquired company

På den avdelningen jag arbetade hade man sedan tidigare implementerat ett system för att digitalt kunna följa leveranserna till kund. Systemet som användes var för dyrt och skulle stängas ned där min uppgift var att utvärdera möjliga system att ersätta detta med. Jag hade mycket kommunikation med utvecklare, då vi funnit ett relativt passande system men som saknade en del funktionalitet. Precis före projekt 4 gick ett stort uppköp igenom vilket innebar att min projekt var en del i integrerings/mergearbetet. Det var nämligen min uppgift att kartlägga deras leveransprocesser och aligna dem med Vismas samt att implementera det digitala leveranssystemet hos dem.

Prosjekt 5 - Data driven decisions for product marketing

Sista traineeprojektet arbetar jag för Visma e-conomic i Köpenhamn. Här har de ett Business Intelligence (BI) team som skapar rapporter på massa data för organisationen att använda. Det finns också ett Product Marketing (PM) team som ansvarar vid produktlansering och utvärdering av befintliga produkter - de är som mellanhanden mellan marknaden och produktutveckling. Målet är att PM ska bli mer datadrivna i sitt beslutstagande och därmed är min uppgift att kartlägga deras behov i form av data, hur denna data kan illustreras i grafer och vilka rapporter de faktiskt har behov för - en kravställning till BI. Detta gör jag genom intervjuer, tittar på vilken data vi har och dessutom får jag i Tableau ta fram rapporter tillsammans med BI.

Ben Weber

Akademisk bakgrunn:

M.Sc. i økonomi og erhvervsliv fra Hanken School of Economics, Helsinki - major i regnskab.

Mentor i Visma:

Pasi Harjula, CFO, Visma Software Oy

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?

Vårt arbete som Management Trainees och våra rekommendationer blir verkligen iakttagna och implementerade. Trots höga förväntningar till programmet antog jag ändå att vår input delvis hamnar längst ner i “arkivet”. Detta är dock inte fallet!

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Customer Journey for Visma Flyt PPT.

Under mitt första projekt kartlade jag den dåvarande kundresan för en av Vismas nya cloud lösningar i den norska offentliga sektorn. Detta innebar interna intervjuer med intressenter i värdekedjan, kundintervjuer samt en workshop. Fokuset låg i att optimera den dåvarande kundresan med konkreta förbättringsförslag, som till exempel automatisering och ändringar i interna processer mot ett mer kundorienterat tillvägagångssätt.

Prosjekt 2 - Implement a new Performance Management tool and Methodology

Mitt andra projekt har jag utfört på Visma Software Oy i Finland. Jag fungerar som ledningens konsult i att implementera ett nytt program och tillvägagångssätt för att förbättra den interna transparensen, måluppsättningen och kommunikationen. Detta medför förändringar till tidigare interna tillvägagångssätt vilket jag har hanterat med bl.a. workshops åt ledningsgruppen och en presentation åt Software Oy:s anställda.

Prosjekt 3 - Quantify the impact of IFRS 16

Mitt tredje projekt ägde rum i Oslo hos Visma AS, moderbolaget till de andra Visma företagen. Som uppgift fick jag att estimera den potentiella effekten av IFRS 16, en ny standard som ändrar på redovisningen av leasing från och med 2019. Standarden kommer att medföra stora förändringar till rapporteringen eftersom tillvägagångssättet för kalkyleringen av lease värden kräver mer detaljerad information. Min leverans bestod därmed av en gapanalys för nya nödvändiga rapporterings upplysningar, insamling av denna information och en kvantifiering av effekten i bokslutet tillsammans med en rekommendation till hur rapporterings strukturen bör organiseras i framtiden.

Prosjekt 4 - Implement new sales CRM and reporting

I fjärde projektet fick jag jobba hos Solutions Oy i Finland. Jag fick vara med som del i ett mer långsiktigt projekt där målet var att få all data för hela försäljningsorganisationen migrerat till samma CRM system. Projektägaren gav mig mandat och ansvar för olika mindre delområden i projektet som bl.a. uppdatering, städning och migration av data i systemen. Därtill gjorde jag en lönsamhetsanalys kring våra kunder gentemot bokföringsbyrå branschen i sin helhet samt skapa en mer sofistikerad rapporteringsmodell för försäljnings pipelinen i Tableau.   

Prosjekt 5 - Reinvent Competition and Market Watch

I mitt femte och sista projekt hade jag som uppgift att skapa ett ramverk där alla Visma företag inom SMB divisionen kan på ett enkelt och systematiskt sätt dela med sig information gällande sina konkurrenter och marknaden. Ett enormt intressant, men samtidigt krävande projekt eftersom företagens intressen, önskemål och interna processer kunde ha stora variationer. Under projektet jobbade jag själv från Helsingfors medan min projektägare var stationerad i Oslo. Detta medförde tillsammans med de övriga Visma företagen i olika länder en till intressant internationell dimension i projektet.

 

Signe Rustøen

Akademisk bakgrunn:

5-årig integrert MSc i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Hele tredje året var jeg på utveksling ved Boston University.

Mentor i Visma:

Ellen Furru, Business Operations Director at Visma Enterprise Division

Hva ved Visma har overrasket deg mest siden du startet?

Hvor mye og hvor raskt selskapet endrer seg! Visma kjøper opp veldig mange nye selskaper hvert år, og det gjør at det skjer store endringer, ofte. Det er veldig spennende å være med på disse endringene, og det gjør at det aldri er kjedelig å jobbe her. Jeg var selv Summer Intern i 2016, og har fått oppleve hvor mye selskapet har endret seg bare siden den gang. Det er en grunn til at vi kaller det “å navigere seg rundt i Visma-jungelen”, men det betyr at det alltid er nye og spennende utfordringer å ta tak i!

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - New Information Management System for the Visma Retail division

Mitt første prosjekt var i Visma Retail divisjonen, der jeg fikk i oppgave å vurdere hvilke behov og krav de forskjellige enhetene i Visma Retail divisjonen hadde for et nytt intranett. Flere organisatoriske endringer hadde over tid gjort at det eksisterende intranettet ikke lenger reflekterte den organisatoriske strukturen, og intranettet ble derfor utdatert og ikke lenger brukt. Som prosjektleder for dette prosjektet reiste jeg rundt i Norge og Sverige og snakket med forskjellige stakeholders for å lære mer om hva de ulike enhetene i divisjonen driver med, hvordan organisasjonen er bygget opp, og hvilke behov de forskjellige enhetene har når det gjelder informasjonsdeling. I slutten av prosjektperioden begynte jeg å implementere løsningen jeg hadde foreslått, og i dag er det dette intranettet som er i bruk i divisjonen.

Prosjekt 2 - Marketing automation mot små AOer i e-conomic i Danmark

Den andre prosjektperioden ble tilbragt hos e-conomic sine kontorer i København, der jeg fikk i oppgave å se på hvilke muligheter som finnes når det gjelder å automatisere markedsføringskommunikasjon til Accounting Offices (AOs). AOs er svært viktige partnere for e-conomic, og det er viktig å sørge for at de er fornøyde og kjenner til e-conomic sine produkter, slik at de kan selge disse videre til sine egne kunder. Jeg fikk derfor i oppgave å jobbe med spørsmål rundt hva som burde kommuniseres, hvorfor, og når det burde kommuniseres til disse kundene.  

Prosjekt 3 - Rapportering ut mot partnere hos Visma Software AS

Mitt tredje prosjekt var i Visma Software AS hvor jeg fikk i oppgave å hente ut forskjellige måltall fra deres interne IT-systemer for å kunne bygge ulike rapporter basert på disse, som deretter kunne deles med partnerne deres. Målet er at partnerne lettere skal kunne viderefakturere egne kunder basert på disse rapportene, og Visma Software AS jobber videre med denne løsningen i dag. I løpet av prosjektet fikk jeg testet både database- og SQL-kunnskapene mine, samt muligheten til å lære meg å bruke forskjellige analyse- og datavisualiseringsverktøy, slik som Tableau.

Prosjekt 4 - Rapportering på produkt- og kundetall i SMB Finance  

I mitt fjerde prosjekt var jeg så heldig å få i oppgave å jobbe med rapportering på produkt- og kundetall på tvers av SMB divisjonen. Denne divisjonen er i dag på mange måter et resultat av mange ulike gode selskapsoppkjøp, og mange av disse selskapene har derfor også til dels ulike IT-systemer som må tas i bruk for å hente ut diverse data. Målet med dette prosjektet var å finne ut hva vi kan rapportere på på tvers av disse enhetene, hente ut denne informasjonen og presentere den på en god måte. Også i dette prosjektet ble database- og SQL-kunnskapene mine satt på prøve, og jeg fikk også ta i bruk aktuelle analyseverktøy som Alteryx og Tableau.

Prosjekt 5 - Integrasjon av et CRM system og et marketing automation tool i Visma Consulting

I mitt femte og siste prosjekt har jeg sittet på kontoret i Bjørvika sammen med Visma Consulting og Visma bWise, og jobbet både med integrasjon av to av deres interne IT systemer. Dette har vært et teknisk utfordrende prosjekt, men med litt hjelp fra en svært flink utvikler begynner vi nå å nærme oss en god løsning. I tillegg til dette har jeg jobbet med å hente ut diverse data fra ett av disse systemene, for deretter å gjøre analyser på disse dataene og bygge rapporter basert på dette datagrunnlaget.

 

Steinar Bækkedal

Akademisk bakgrunn:

MSc i industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering i finans, fra Norwegian University of Science and Technology (NTNU), med et utvekslingssemester ved University of California, Berkeley.

Mentor i Visma:

Egil Østhus, Head of Development in Enterprise Division

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?

Hvor mye ansvar og hvor mange spennende oppgaver man kan få allerede de første månedene som ansatt i selskapet. Selv om jeg bare har jobbet i Visma i 4 måneder har jeg fått oppgaver som er viktige for konsernet som helhet og vil påvirke alle som jobber med finans i Visma fra neste år.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Leadsprosessen i Visma Software AS

Under mitt første prosjekt jobbet jeg i markedsavdelingen i Visma Software AS, som er den største juridiske enheten i Visma konsernet målt i omsetning og EBITDA. Salg i Visma Software AS håndteres av et nettverk av partnerselskaper, og hovedoppdraget for markedsavdelingen er å generere leads, altså potensielle kunder, som kan formidles til salgsapparatet. I mitt prosjekt foreslo jeg en forbedret måte å registerere, følge opp og forhåpentligvis close leads.

Prosjekt 2 -  New Financial Reporting Set-up in Visma

På mitt andre prosjekt jobbet jeg med corporate finance, altså med finans for hele Visma konsernet. Jeg har hatt ansvar for å utvikle en konsernoversikt som styrer tilganger til og oppfølging av de finansielle rapportene for hvert underselskap. I tillegg har jeg laget et live dashboard som kontinuerlig aggregerer opp tallene fra hvert underselskap, og gir oversikt over omsetning og EBITDA på konsernnivå. På siden har jeg også jobbet med å implementere et nytt system for å dokumentere interntransaksjoner, og jeg har utviklet nye intranettsider for corporate finance.

Prosjekt 3 - Integration of acquisitions

Visma gjør mange oppkjøp, og i dette prosjektet hadde jeg prosjektlederansvar for å integrere et nytt selskap som skulle inn i Custom Solutions divisjonen. Selskapet som ble kjøpt opp er i Danmark, og jeg jobbet derfor fra Visma kontoret i Lyngby rett utenfor København. Prosjektet gjorde at jeg fikk godt innblikk i de utfordringene som er knyttet til slike integrasjonsprosjekter, og det er nyttig kunnskap i et konsern som gjør flere store oppkjøp hvert eneste år. I tillegg fikk jeg også forstå resonnementet bak dette konkrete oppkjøpet, og bidra til å hente ut de forespeilede synergiene. Prosjektet var alt i alt veldig lærerikt, og at jeg fikk bo i kjernen av København var en ekstra bonus!

Prosjekt 4 - Using offshoring to get access to world class technology talents

I en verden som blir stadig mer digitalisert og hvor software blir en viktigere del også av de mer tradisjonelle industriene (selvkjørende biler, AirBnB, Uber..), er det en enorm konkurranse om de beste teknologihodene. Et virkemiddel for å få tak i flere av de beste er å bruke offshoring, det vil si å ansette også utenfor de landene der det i hovedsak drives business. Min rolle i dette var å gjøre en analyse av hvor Visma burde etablere det neste offshoring senteret, og sette i gang oppstartsprosessene.

Prosjekt 5 - Financial analyst in the Enterprise Division

På femte og siste prosjekt jobbet jeg med å analysere finansielle data fra de legale enhetene i Enterprise divisjonen. Jeg var også innom data fra HR og salg, men hovedfokuset var på finans. Målet med prosjektet var å etablere standardiserte rapporter for de legale enhetene, som kan brukes i forbindelse med business reviews med divisjonsledelsen. Gjennom prosjektet fikk jeg god innsikt i det finansielle datavarehuset som Visma har bygd opp de siste årene med mål om bedre innsikt i selskapets utvikling.