Møt årets Management Trainees

 

Under kan du lese om årets Management Trainees og hva de har gjort så langt i traineeprosjektene sine.

Julie   Michael    Cecilia    Jonas    Eeva   Martin

David   Amanda   Anders   Camilla   Peder   Alexander

 


Julie Wium Lie

Akademisk bakgrunn:
Sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU med spesialisering innenfor datateknikk og strategisk forsyningsledelse. Utveksling til King’s College, London.

Mentor i Visma:
Randi Navarro, leder for Service Center i Visma Enterprise.

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?
Hvor mye engasjement det er rundt oss Management Traineer, og den genuine følelse av å bli tatt på alvor på tross av at vi kommer rett fra skolebenken

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Prosedyre for hendelseshåndtering i Visma Enterprise
I mitt første prosjekt arbeidet jeg for Visma Enterprise som leverer programvare til våre største kunder. Der jobbet jeg med å definere en prosedyre for hvem som skal bli varslet internt i forbindelse med kritiske feil på softwaren, slik at alle de riktige menneskene i Visma skulle være varslet i god tid.

Prosjekt 2 - Community for Corporate Marketing
Ettersom Visma er et enormt selskap med mange ulike juridiske enheter eksisterer det mange markedsavdelinger i hele selskapet. Corporate Marketing i Oslo jobber for å koordinere markedsaktiviteter på tvers av alle disse avdelingene, og en god plattform for å gjøre dette er et Community der medlemmene kan diskutere, stille spørsmål, finne retningslinjer osv. Min oppgave i dette prosjektet var å velge teknisk leverandør av Community-plattformen og implementere løsningen.

Prosjekt 3 - IT strategi for Visma Spcs i Stockholm/Växjö
Visma Spcs er et av Vismas største selskaper og leverer tjenester til mikrosegmentet. I selskapet hadde man hatt stort fokus på teknologiske nyvinninger ut mot kundene, men ikke så mye når det kom til back-office systemer. Min oppgave var å utvikle en IT-strategi for hvordan Spcs skal kjøpe inn, utvikle og drifte interne IT-systemer for at back-office systemene skulle være gode nok til at Spcs kan nå sine strategiske mål.

Prosjekt 4 - Automatisering av HR
På mitt fjerde prosjekt jobber jeg for Corporate HR, der jeg ser på bruk av IT for å gjøre avdelingen mer effektiv. Jeg ser blant annet på ulike verktøy, systemer og applikasjoner for å digitalisere rekrutteringsprosessen, automatisering av visse prosesser og jobber også med å forbedre Visma sine karrieresider på nett.

Michael Håkansson

Akademisk bakgrund:
Master i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Civilingenjör i Datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Mentor i Visma:

Egil Østhus, Development Manager, Visma Software Labs AS

Vad har överraskat dig mest med Visma sedan du började?
Den kraftiga tillväxt som företaget har, både organiskt och genom uppköp. Det öppnar upp fantastiska möjligheter och intressanta arbetsuppgifter.

Var har du varit på projekt fram till nu, och vad har du gjort?

Projekt 1 - Security Measurement and Awareness (Oslo)
Datasäkerhet är en av Vismas högsta prioriteter. Detta är naturligt, då den information som lagras i Vismas produkter är både affärskritisk och sensitiv. Det är därför mycket viktigt hur man arbetar med och kommunicerar säkerhet internt. Mitt projekt gick ut på att ta fram sätt att mäta och kommunicera säkerheten i ett urval av Vismas molntjänster. Resultatet var dels visualiseringar och dashboards, men också förslag på hur man bör arbeta med att rapportera säkerhetsrelaterade ärenden för att möjliggöra ännu större insikt i framtiden.

Projekt 2 - Mergers and Acquisitions / M&A (Oslo)

Visma växer som sagt kraftigt och en stor del av tillväxten kommer via uppköp. Det är ett mycket strategiskt viktigt område för Visma. I mitt projekt på M&A avdelningen gjorde jag marknadsanalyser, deltog i förhandlingar i olika skeden av uppköpsprocesser samt flera komersiella och tekniska due diligence-sessioner.

Projekt 3 - Kickstarting Marketing Automation (Stockholm)
Marketing automation är framtiden inom marketing. Det går ut på att man använder sig av mjukvara för att automatisera och effektivisera marknadsföringskampanjer. Det här projektet bestod i att kickstarta användandet av ett marketing automation-verktyg på en affärsenhet. Under projektet utformade jag en onboardingkampanj för alla nya kunder inom en viss produkt. Jag byggde sedan ett automatiskt kampanjflöde för denna kampanj och ledde en integrering mellan ordersiten och marketing automation-verktyget så att det skulle bli helt automatiskt - från beställning till kampanj.

Projekt 4 - Growth Hacking (Stockholm)
Det här projektet är på många sätt en påbyggnad av mitt tredje projekt - i alla fall kunskapsmässigt. Det här projektet är också inom marketing automation, men nu handlar det om att ta ett steg in i ett mer avancerat stadium med möjlighet till kommunikation som är skräddarsydd baserat på mottagaren.

Cecilia Tormod Bindslev

Akademisk baggrund:
MSc i Finance and Strategic Management fra Copenhagen Business School.  Udvekslingssemester på ESCE International Business School i Paris. BSc i Economics and Business Administration fra Copenhagen Business School. Udvekslingssemester på Hong Kong University of Science and Technology.

Mentor i Visma:
Thore Ringgård, Finance Director, Visma e-conomic

Hvad har overrasket dig mest ved Visma siden du startede?
Jeg har været positivt overrasket over hvor meget ansvar man får lov til at at påtage sig ved hvert projekt, det ligger helt op til én selv til hvilken højder man løfter projektet og i hvilken retning man vil tage det.

Hvor har du været på projekt indtil nu og hvad har du lavet?

Projekt 1 - Finansiel analyse af kostbesparelser, Visma Software
Mit første projekt var for Visma Software, hvor min hovedopgave var at skulle udføre en finansiel analyse af kostbesparelserne for kunderne ved anvendelse af specifikke Visma løsninger. Derudover, foretog jeg kundeinterviews samt opsatte en spørgeundersøgelse for at indsamle kundeindsigt samt udtalelser der skulle benyttes i marketingssammenhæng.

Projekt 2 - Online Kundeservice Univers, Online - Visma e-conomic
På mit andet projekt stod jeg for at revitalisere hele online support sektionen, både ved at gentænke strukturen samt ved at integrere community delen så man i langt højere grad kan inddrage brugerne i at hjælpe hinanden. Målet var at skabe et online support univers som imødekommer kundernes behov og tager udgangspunkt i kundernes rejse og deres problemstillinger. Visionen var at tilbyde kunderne en online kundeservice, der af kunderne opfattes som lige så god som den fysiske kundeservice.

Projekt 3 - Business case forecasting, Product Marketing - Visma e-conomic

Det tredje projekt bestod i at udarbejde en business case forecasting model for at kunne prioritere og udvælge potentiale go-to-market projekter samt skabe et bedre overblik over de forskellige projekter, deres indvirkning på hinanden samt påvirkningen af en tidsforskydelse af launch tidspunktet af hvert enkelt projekt. Derudover, bestod projektet i at identificere de rabatter der gives til kunderne for at undersøge effekten af de givne rabatter.

Projekt 4 - Customer Journey, Visma Unique AS

Det fjerde projekt foregår hos markedsafdelingen i Visma Unique, hvor jeg skal designe en optimal kundeoplevelse for kunderne, fra det øjeblik de bliver bekendt med produktet, til de begynder at søge efter information og indtil de er glade tilfredse brugere af det nye produkt. Gennem kundeinterview og analyse af de nuværende touchpoints med kunderne skal der anbefales hvordan man kan strømline og automatisere kundens rejse samtidig med at kundens forventninger imødekommes.

Jonas André Marthinussen

Akademisk bakgrunn:
MSc. i International Business fra Egade Business School og MSc. i Økonomi og Administrasjon fra NHH, med utveksling til Beijing.

Mentor i Visma:
Ola Skuland Pedersen, Forretningsområdesjef Information Management i Visma Consulting

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?
Jeg er svært positivt overrasket over hvor mye tillit til egen kompetanse og egenskaper man får fra alle man arbeider sammen med. Her er det rom for å ta på seg store utfordringer fra dag én, og den eneste begrensningen for egne utfordringer og læring er deg selv.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Kommunikasjon i Visma Flyt Skole-prosjektet (VIGO)
Her hadde jeg ansvar for å produsere en prosjektstatusvideo for å holde alle prosjektinteressentene oppdaterte på prosjektets fremgang. I tillegg var jeg en del av både det interne og eksterne kommunikasjonsteamet, hvor jeg bidro til utvikling og utføringen av prosjektets kommunikasjonsstrategi og plan, samt identifiserte nye kommunikasjonsaktiviteter som burde utvikles og gjennomføres.

Prosjekt 2 - Corporate Finance support
I dette prosjektet sto jeg bak den tekniske databasekonverteringen fra vårt interne HR-system, til Confirmits systemer for å gjennomføre Employee Engagement Survey (EES) både for Q3 2016 og Q1 2017. I tillegg utviklet jeg en skybasert interntransaksjonsmodell som tillot alle Vismas selskaper å enkelt avstemme hverandres interne balanser og transaksjoner i Google Sheets - en prosess som tidligere besto av å sende frem og tilbake døde Excel-filer, ble en dynamisk prosess som ble oppdatert real-time i skyen.

Prosjekt 3 - Visma.net posisjoneringsstrategi, Amsterdam
Jeg gjennomførte i dette prosjektet en markedsanalyse av SMB-markedet i Nederland i form av overordnede trender, konkurranse og forretningsmodeller, hvorav sluttresultatet ble en bedre strategisk posisjonering av Visma.net innenfor SMB-markedet. En sentral del av dette prosjektet var salgskanalene. Hvilke aktører påvirker i dag beslutningene til kundene, og hvordan kan vi samarbeide med disse aktørene. I tillegg til dette utviklet jeg en nisje-strategi for videre vekst av Visma.net, sett i sammenheng med tilgjengeligheten av integrasjonspartnere og hvilke kunder som var en god teknisk fit med løsningen vår.

Prosjekt 4 - Accounting Office BI
På dette prosjektet kartla og undersøkte jeg hvilke faktorer og KPI’er som var viktige for å følge utviklingen vår innenfor SMB-markedet for software til regnskapsbyråer. På bakgrunn av disse KPI’ene definerte jeg hvilken input vi ønsket å se på, sikret innhenting av de nødvendige variablene gjennom ulike OLAP-kuber, samt sørget for kvalitetssikring av outputen. Til slutt endte vi med et sett med standardiserte rapporter for regnskapsbyråbransjen, samt en mye bedre forankring av bruken av Business Intelligence tools i avdelingen jeg jobbet hos.

Eeva Penttilä

Akademisk bakgrund:
MSc. in Economics and Business Administration, Hanken School of Economics, Helsinki

Mentor i Visma:
Juha Mäntylä, Managing Director, Visma Software Oy

Vad har överraskat dig mest med Visma sedan du började?
Det som överraskat mig mest är hur viktiga och spännande projekt vi som Management Traineer får ansvara för och hur otroligt mycket man lär sig hela tiden. Det är också fantastiskt hur positiv och stöttande arbetsklimatet är.

Var har du varit på projekt fram till nu, och vad har du gjort?

Projekt 1 - Implementing soft scoring, Visma Collectors AS 
Projektet handlade om att undersöka hur big data kan utnyttjas i inkasso. Tanken var att vi kunde med en kontakt som är skräddarsydd för olika kundgrupper få hela processen för inkasso mycket effektivare. I projektgruppen hade vi många teorier och tankar om vad som kunde fungera men för att få verkliga bevis utförde vi praktiska tester i processerna och skapade en proof-of-concept för att big data kan tillämpas i inkasso.

Projekt 2 - Sales process and KPI, Visma Software Oy
En enhetlig dokumentering om hur försäljningsprocessen såg ut i dagsläget för de olika produkterna och kundsegmenten saknades och det var viktigt att gå igenom det hela för att se hur vi kunde förbättra processen från att en lead skapas till att det blir en kund hos oss. Parallellt höll också ett nytt CRM system att tas i bruk och projektet gick ut på att komma fram till de viktigaste KPI måtten som vi skulle följa i det nya CRM systemet.

Projekt 3 - Market growth through geographic expansion, Visma Commerce AB
Från att ha gjort projekt inom SMB divisionen var det dags att gå över till att fokusera på offentliga sektorn och stora bolag hos Visma Commerce som är del av Enterprise divisionen. Det fanns planer på att växa på nya marknader och min uppgift blev att utreda potentialet i nya områden. Eftersom ett potential upptäcktes gick projektet vidare till att sätta upp en tillväxtstrategi och action plan för att motsvara potentialet på de nya marknaderna.

Projekt 4 - Churn strategy, Visma Spcs AB
Projektet som precis satt igång går ut på att sätta upp en kortsiktig strategi för att nå en ökad omsättning genom att minska churn. Mycket av detta handlar om att reda upp data, och definiera hur churn egentligen ska mätas och uppföljas. Projektet handlar också om att sätta upp en strategi på lång sikt, och fundera på vilken organisation krävs för att systematiskt kunna minska churn och på så sätt skapa en ökad marginal.

Martin Ringdal

Akademisk bakgrunn:
Sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU med spesialisering innen data og finans. Utveksling til Harvard University.

Mentor i Visma:
Egil Østhus, Development Manager, Visma Software Labs AS

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?

Jeg er mest overrasket over hvor dynamisk alt er i Visma. Det er kort vei fra ord til handling, og stadig nye initiativer, oppkjøp og prosjekter skaper fantastisk med muligheter for de som ønsker å påvirke.  

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Strategi for monitorering i Visma Enterprise Development
Visma er midt i en prosess for å migrere tjenester fra egne datasentre til allmenn tilgjengelig sky, der hvert utviklingsteam skal få fullt ansvar for tjenestene sine fra utvikling til drift. Mitt prosjekt var å utarbeide en monitoreringsstrategi for å hjelpe utviklingsteamene med ansvaret for driften. Jeg fikk satt meg grundig inn i den tekniske delen av Visma og hvordan vi driver med utvikling, og lærte samtidig en mengde prinsipper fra monitorering som er nyttige også i andre sammenhenger.

Prosjekt 2 - Implementasjon av Visma.net Financials i Visma
I mitt andre prosjekt var jeg med på å implementere et nytt regnskapssystem - Visma.net Financials - i Visma Software International. Ut over selve implementasjonen var det min jobb å lage et blueprint for hvordan andre Visma-selskaper kan komme over på systemet senere. Jeg dokumenterte hvordan det nye systemet påvirker eksisterende prosesser, og hvilke endringer som er nødvendige. Dette ga meg full innsikt i budsjettering, bokføring og rapportering i konsernet, og førte til flere løsninger som et system for å generere rapporter i Google Sheets fra API-et til Visma.net Financials.

Prosjekt 3 - Nettsidepersonalisering for e-conomic i København
Personalisering gjør det mulig å levere relevant innhold til flere besøkende. Sammen med Camilla så jeg på hvordan e-conomic kan bruke personalisering på sine nettsider. Vi evaluerte hva som er mulig med dagens teknologi, og jobbet med kommunikasjon, budskap og segmentering.

Prosjekt 4 - Prising av Software-as-a-Service i Visma Enterprise
Nå jobber jeg med prismodeller for Software-as-a-Service i Visma Enterprise. Skyløsninger er like mye en helt ny forretningsmodell som ny teknologi, og krever en ny måte å ta betalt for tjenester. Jeg skal se på dagens markedssituasjon og kostnadsstruktur for EasyCruit, og utarbeide et forslag til en ny prismodell og en ny modell for å fordele inntekter mellom forretningsenheter.

 

David Månsson

Akademisk bakgrund:
MSc. in Information Systems från Lund University.  

Mentor i Visma:
Mårten Kihlbom, director AMS Public Sweden, Visma Enterprise AB.

Vad har överraskat dig mest med Visma sedan du började?
Att verkligen få ansvara för prioriterade projekt från första dagen. Orosmålet som nyexaminerad att bli ett försumbart kugghjul suddades ut direkt och ersattes med mandat, tillit och en ordentlig skopa ansvar.  

Var har du varit på projekt fram till nu, och vad har du gjort? 

Prosjekt 1 - Nordic accounting rollout in Visma Services
Som management trainee för Visma Services som nyligen migrerat från Vismakoncernen ansvarade jag för utrullningen av en nordisk strategi. Uppdraget innefattade flera leveranser och kort summerat önskar Services erbjuda nordiska kunder ett nordisk standardiserat utbud istället för att återuppfinna hjulet var gång. Leveranserna berörde nordiska systemuppsättning, organisering, processer, med mera.

Prosjekt 2 - Operation excellence in Software AB
Projektet ämnade att effektivisera Committed Monthly Reoccuring Revenue (CMRR) rapportering, dvs., intäkter genererade från kunder som abonnerar på tjänster per månadsbasis. Efter jag lyft på locket exponerades orsakerna till organisationens utmaningar med CMRR rapportering. De var rotade i systemarkitekturen och hur tjänsterna var förpackade. Min leverans bäddade för nya strategiska beslut för ledningsgruppen och struktur inför ett nytt fakturerings- och lisensregistreringssystem.  

Prosjekt 3 - Digital support management using AI in Enterprise AB

Projektet för Enterprise var tvådelat, Enterprise i Sverige och Enterprise i Europa. I Enterprise Sverige rullade jag ut ett ärendehanteringssystem för verksamhetens alla produkter, utvecklade arbetsflöden och föreslog hur AI kunde effektivisera support. På Europanivå utvecklade jag best practice för; 1) onboarding process till ärendehanteringssystemet 2) arbetsflöde och 3) nearshoring modell.  

Prosjekt 4 - Business intelligence in Visma Collectors AB
Projektet är knappt två veckor gammalt och kan således inte presentera leveranser i nuläget. Uppdraget avser att implementera ett nytt datawarehouse, extrahera data från befintliga system, transformer data och slutligen ladda data till datawarehouse. Slutligen ansluts Tableau för att omvandla miljontals ostrukturerad data till insikter om den lokala verksamheten.   
 

Amanda Lindqvist

Akademisk bakgrund:
MSc. in Economics and Business Administration, Hanken School of Economics, Helsinki
Huvudämne: Redovisning. Utbytesstudier på Sogang University i Sydkorea.

Mentor i Visma:
Pasi Harjula, CFO, Visma Software Oy

Vad har överraskat dig mest med Visma sedan du började?
Jag är ständigt överraskad över hur mycket eget ansvar vi har i vår roll och att man verkligen tar våra projekt på högsta allvar. T.ex. ledde min rekommendation på att köpa ett företag i mitt första projekt verkligen till att vi köpte det företaget. Titeln Management trainee ses som en kvalitetsstämpel inom Visma vilket gör att man tas emot med uppskattning och respekt.

Var har du varit på projekt fram till nu, och vad har du gjort?

Projekt 1 - Strategi mot revisionssegmentet i Cloud, Visma Software International AS
I mitt första projekt hade jag som uppgift att komma på en strategi för hur Visma skulle närma sig revisionssegmentet vad gäller software. Länderna jag fokuserade på var Norge, Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna, och i mitten av projektet begränsades det till Norge, Sverige och Finland. En stor del av projektet var att förstå revisorn som kund, att kolla på trender i revisionsbranschen, lära sig om våra existerande produkter, konkurrenter på marknaden och bara snacka med en massa folk internt. Jag dök också in i AI, big data och företagsköp, och min slutliga rekommendation var att köpa upp den norska lösningen Descartes som vi nu har köpt.

Projekt 2 - M2 Big Data, Visma Enterprise Oy
Det andra projektet jag gjorde var i Finland. Projektet handlade om big data som fanns i deras produkt M2, ett av Finlands mest använda reseräknings-och kostnadsutläggsprogram. Det visade sig snabbt att lagstiftning var en viktig aspekt i projektet och därför satt jag mig in i EU-lagförändringen GDPR som träder i kraft i maj 2018. Jag kartlade också hur man kunde använda vår big data i marknadsföring och för att skapa mervärde för kunder, och fastställde att vi måste göra vissa revideringar i våra kundavtal i framtiden.

Projekt 3 - M&A, Visma AS
Visma är känt som ett företag som växer rejält genom uppköp och organisk tillväxt. År 2016 köpte Visma upp 25 företag, och därför var det otroligt intressant att se hur det gick till på Vismas M&A-avdelning under mitt tredje projekt. Mycket händer spontant inom detta område, och ingen dag är den andra lik. Det hände en hel del på den finska marknaden under mitt projekt, och mitt arbete bestod delvis av att administrera ett “eget” M&A-case. Utöver detta blev det en hel del marknadsanalys, due diligence, juridiska aspekter samt en inblick i ett brett spektrum av olika branscher.

Projekt 4 - Go to market plan, Visma Software International AS
I mitt nuvarande projekt får jag kanalisera min inre marknadsförare och utveckla en plan för go to market (GTM) av en produkt som är en storsatsning inom Visma. Projektet började med att bistå i namngivningsprocessen av produkten, att lära känna kunden i segmentet vi har som målgrupp och att greppa produkten i sig. Vidare kommer jag att definiera segmentet för produkten mer i detalj, få unblick i försäljningskanaler samt utforma en rollout plan för hela projektet och kommunicera detta till lokala business units i olika länder.

 

Anders Fagerholt

Akademisk bakgrunn:
Sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Data) fra NTNU med utveksling til Technische Universität München. Bachelor i Samfunnsøkonomi fra NTNU.

Mentor i Visma:
Espen Håkonsen, Managing Director for Visma IT & Communications

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?
Jeg var Summer Intern i konsernet allerede sommeren 2015, og var dermed mer forberedt på de enorme mulighetene man kunne få som nyutdannet i Visma. Det som imidlertid har overrasket meg er den utrolig korte veien fra beslutning til iverksetting i prosjektene. Det gjør det veldig moro å jobbe her.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Felles prosedyre for kvalitetskontroll i Visma Service Delivery Teams
I et konsernvidt prosjekt kalt Visma Cloud Delivery Model, blir alle Vismas cloud-produkter utviklet av såkalte Service Delivery Teams (SDTs), som er ansvarlige for hele leveransen fra planlegging til monitorering og produksjon. Jeg fikk ansvar for å utvikle en prosess som sikret at alle SDTs jobbet på samme måte og i tråd med VCDM.

Prosjekt 2 - Prosjektledelse og strategisk arbeid i Emerging Technologies
I mitt andre prosjekt fikk jeg jobbe med en svært spennende og nyoppstartet avdeling i Visma Enterprise som heter Emerging Technologies. Mitt ansvar var å lede et prototypeprosjekt som brukte maskinlæring og store datasett til å predikere sannsynlighet for kjøp, og slik optimalisere salgsprosessen av Visma eAccounting. Veldig spennende å følge utviklingen i denne delen av organisasjonen, der det skjer mye om dagen.

Prosjekt 3 - Prototypeutvikling i Visma Spcs AppTeam
Etter jul pitchet jeg inn muligheten for å implementere sanntids dokumentgjenkjenning i en av Vismas mobilapplikasjoner for forretningskunder. Etter først å ha undersøkt hvorvidt det fantes ferdige biblioteker som kunne løse dette, fikk jeg tilbud om å kjøre et prosjekt som skulle lage en prototype med den aktuelle funksjonaliteten. Etter drøye to måneder med utvikling av egen kode i et operativt produkt, holdt jeg sluttpresentasjon for representanter i flere deler av konsernet. Kanskje kommer funksjonaliteten snart til en app nær deg!

Prosjekt 4 - Digitale verktøy for interaktiv support og self service i Visma Enterprise
I mitt foreløpig siste prosjekt har jeg ansvaret for å utrede muligheter og best practice for bruk av digitale verktøy for å effektivisere og strømlinjeforme kundesupport i flere selskaper tilknyttet Visma Enterprise. I arbeidet med dette prosjektet snakker jeg med supportdirektører og sluttkunder i mange selskaper i flere land, innhenter tilbud og evaluerer løsninger fra både interne og eksterne leverandører, og satser på å kunne foreslå en implementerbar løsning for et pilotprosjekt allerede før påske. Spennende!
 

Camilla Hjortdam

Akademisk baggrund:
MSc. i Supply Chain Management med minor i Strategic Procurement fra Copenhagen Business School.
BSc. i Erhvervsøkonomi og kommunikation fra Copenhagen Business School.

Mentor i Visma:
Mads Rebsdorf, Direktør i Visma Software SMB Danmark

Hvad har overrasket dig mest ved Visma siden du startede?
Det, der har overrasket mig allermest, er den hastighed hvormed de fleste ting sker her i Visma. Det er sjældent muligt at vide, hvad der sker bare nogle måneder ud i fremtiden. Det medvirker til, at der er skabt en kultur i Visma, der fremmer omstillingsparathed og en positiv tilgang til de forandringer, der måtte komme.

Hvor har du været på projekt indtil nu og hvad har du lavet?

Projekt 1 - Internal community: Supplier evaluation and selection for Corporate Marketing & Communication (Oslo)
Mit første projekt var i Visma’s corporate marketing afdeling. Min opgave var at finde en teknisk leverandør til et internt community for alle marketingmedarbejdere, der skal styrke videndeling og samarbejde på tværs. Mine opgaver bestod blandt andet i interessentanalyse og behovsafdækning. På den baggrund udarbejdede jeg kravspecifikationer til løsningen samt foretog research af tekniske leverandører i markedet. Til sidst gennemgik jeg evaluering og  shortlisting af leverandørerne og udarbejdede et beslutningsgrundlag til at vælge en leverandør.

Projekt 2 - Business development in Lithuania for Visma Consulting (Lyngby)
Siden 2011 har Visma Consulting i Litauen leveret IT konsulentydelser til andre Visma selskaber. På dette projekt undersøgte jeg mulighederne for at udvide Visma Consulting’s forretning lokalt i Litauen. For at kunne skabe et overblik over de strategiske muligheder samt potentiale for Visma Consulting bistod jeg med analyser af forretningsmiljøet i Litauen. Yderligere foretog jeg markedsanalyser for at identificere trends og behov i markedet.

Projekt 3 - Website personalization for Visma e-conomic (København)
Personalisering vinder mere og mere frem i det digitale marked. Ved at personalisere e-conomic’s hjemmeside kan e-conomic målrette budskaber til deres meget diverse kundegruppe. På dette projekt samarbejdede jeg med en anden Management Trainee, Martin. Vi kortlagte mulighederne for at bruge e-conomic’s eksisterende software til at personalisere websitet. Yderligere udarbejdede vi en segmenteringsmodel samt regler for, hvornår specifikt indhold skulle vises til et specifikt kundesegment.

Projekt 4 - Lean business model for Visma Enterprise Development (Oslo)
Visma.net HRM er Visma’s skybaserede løsning for HR. Jeg er netop begyndt i produktudviklingsafdelingen i Oslo. Her skal jeg være med til at udvikle konceptet på en helt ny service inden for medarbejdersamtaler og performance. Vi skal implementere en ny tilgang til udvikling kaldet Lean Startup. Sideløbende skal jeg udarbejde selve forretningsmodellen til den nye service.
 

Peder Engesæth

Akademisk bakgrunn:
MSc. i International Business fra Egade Business School og MSc. i Økonomi og Administrasjon fra NHH

Mentor i Visma:
Nils Vold, Director Business Development i Visma Enterprise

Hva ved Visma har overrasket deg siden du startet?
Hvor mye ansvar vi faktisk får såpass tidlig, i hvert fall så lenge vi spør om det.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1 - Intern bruk av CRM-verktøyet SuperOffice
Et av våre større selskaper i det norske markedet hadde nylig tatt i bruk CRM-verktøyet (Customer Relationship Management) SuperOffice, men manglet mye på implementering og opplæring. Min oppgave var derfor først å avdekke hvilke muligheter som fantes med verktøyet, og hvilke behov som fantes i organisasjonen. Med utgangspunkt i dette utarbeidet jeg en plan for nødvendig opplæring, organisering, og oppsett i verktøyet slik at bruken skulle optimaliseres.

Prosjekt 2 - Launch EasyCruit in Finland
Visma hadde rimelig nylig kjøpt den norske rekrutteringsløsningen EasyCruit, som allerede var en sterk aktør på mange markeder. Dette produktet ønsket vi derfor også å begynne å selge i Finland. Min rolle var å avdekke og fasilitere de ulike aktivitetene som var nødvendig for en slik fasilitering. Eksempler var markeds- og konkurrentanalyser, opplæring av selgere og konsulenter, intern organisering, prisingsmodeller, integrasjoner, og markedsføringsmateriell.

Prosjekt 3 - Conceptualizing disruptive initiatives
Som et IT-konsern må man alltid forsøke å se fremover, og være forut for trender. I dette prosjektet bisto jeg først en av divisjonene våre med å analysere mulige forretningsområder der Visma vil kunne ta en posisjon i fremtiden. Jeg gjorde senere en mer dyptgående analyse på én av disse forretningsområdene med blant annet estimering av markedsstørrelse og mulige synergier med nåværende produkt- og tjenesteportefølje.

Prosjekt 4 - Corporate M&A
Mitt nåværende prosjekt er i M&A-avdelingen vår, der jeg bistår med markedsanalyser, intervjuer og due diligence-prosesser.

Alexander Artman

Akademisk bakgrund:
MSc. i Business & Economics - International Business från Uppsala Universitet

Mentor i Visma:
Mårten Kihlbom, director AMS Public Sweden, Visma Enterprise AB.

Vad har överraskat dig mest med Visma sedan du började?
Hur mycket ansvar man får från dag ett, trots att det är en så pass stor koncern. Jag är också imponerad över hur väl utarbetat Management Trainee-programmet är och hur mycket Visma investerar i oss.

Var har du varit på projekt fram till nu, och vad har du gjort?

Projekt 1 - Integration and go-to-market for acquired business in Visma Unique (Oslo)
Visma hade precis köpt EasyCruit, en ny rekryteringslösning. Normalt brukar Visma köpa ett helt företag med alla anställda och produkter inkluderat. Det här var ett undantagsfall där man endast karvade ut och köpte en enskild produkt tillsammans med dess kundbas. Detta innebar att man fick in en ny produkt och nya kunder till sin portfölj som man inte visste mycket om. Min uppgift var bland annat att analysera de nya kunderna och deras behov. Utifrån det här kunde vi se vad vi hade möjlighet att erbjuda dem ovanpå den existerande produkten. Utifrån denna analys tog jag fram innehåll till en reklamvideo och skapade en marknadskampanj. Senare översattes videon till fler språk och kampanjen kunde kopieras även till Sverige, Danmark och Finland.

Projekt 2 - Improve Communication Towards Partners in Visma Software AS (Oslo)
Visma Software AS jobbar tillsammans med partnerföretag för att sälja och underhålla produkter ut mot kund. För att kunden ska bli nöjd med både sin produkt och den service de får från partners är det viktigt att kommunikationen fungerar bra mellan Visma och dess partners. I ett dynamiskt företag med snabba förändringar, ständigt nya produkter och flera olika partners spridda över hela landet blir det här en stor utmaning. I mitt projekt gjorde jag en marknadsanalys, en kartläggning och en utvärdering av de olika kommunikationskanalerna. Utifrån analysen kunde jag lägga fram rekommendationerna för en mer enhetlig kommunikationsstruktur framöver.

Projekt 3 - Ecosystem and App Store for Visma Spcs (Stockholm & Växjö)
Visma Spcs är ett av de bolagen inom Visma-koncernen med flest kunder. Dessa kunder skiljer sig åt på många sätt och har flera olika behov beroende på bransch, kompetens och storlek. Därför har Visma Spcs ett öppet API som innebär att vem som helst som ser ett behov kan utveckla extra funktionalitet och add-ons till Visma Spcs produkter. Mitt projekt gick ut på att samla alla add-ons och tilläggs-applikationer på ett och samma ställe samt göra det mer attraktivt för partners att utveckla fler lösningar. Projektet resulterade i en första version av en marknadsplats som samlade alla dessa tredjepartslösningar, samt en detaljerad plan för en fortsatt utveckling av lösningen där kunden i en senare versioner får möjlighet att bland annat köpa dessa tredjepartslösningar direkt från hemsidan och mycket mer. Detta förbättrar inte bara försäljningen för våra partners utan erbjuder även Visma-kunder en översikt av vad som finns, vad som håller bäst kvalitet och vad som skulle kunna passa dem personligen.

Projekt 4 - Data Analysis for Visma Commercial Unit (Oslo)
Visma-koncernen består av nästan 100 olika bolag och växer med fler nya varje månad. För att ta välgrundade beslut på övergripande nivå krävs det bra och kvalitativ data att grunda dessa på. Detta kräver enormt mycket resurser i form av rapportering från varje bolag samt sammanställande av datan och framtagande av statistik på centralt plan. Mitt projekt är precis påbörjat men går ut på att med hjälp av Tableau automatisera delar av denna processen och möjliggöra kvalitativa analyser av datan.
 

Du kan også lese om tidligere Management Trainees: