Møt tidligere Management Trainees

Management Trainees 2014

Under kan du lese om de som var Management Trainees i 2014/2015 og noen av deres tanker om Visma og prosjektene.

Stian  Daniel   Eline  Magne   Lise   Joakim


 

Stian

Trainee Stian  Navn: Stian A. Grindheim

  Utdannelse: Siviløkonom (NHH), MSc in Management (Ivey Business School)

  Mentor: Monica Flo, Managing Director Visma Unique AS

  Fadder: Petter Hoxmark, Lean Manager i Visma Unique

  Startet som Trainee år: 2014

  Kontakt: [email protected]

 


 Hvorfor ønsket du å starte som trainee i Visma?

Da jeg valgte Visma var det både selskapet og stillingen som fristet meg. Visma er et norsk selskap med sterk vekst som hevder seg internasjonalt i en knalltøff bransje som er i konstant endring. Her skjer det ting hele tiden! Samtidig er Management Trainee-programmet en unik sjanse til å utfordre seg selv i fem veldig varierte prosjekter, noe som gir uante læringsmuligheter. Legg til profesjonell oppfølging og en god sosial ramme rundt programmet, og jeg visste nøyaktig hvor jeg ville starte karrieren.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1: Visma AS 

Jeg startet like godt karrieren i Visma med å få ansvaret for å sammenstille konsernets 2015 budsjett. Stor utfordring, og en flott mulighet til å bygge litt corporate finance erfaring, samt bli godt kjent med både selskaper og forretningsområder.

Prosjekt 2: Visma Services Danmark A/S

Planla nearshoring av regnskap- og lønnsprosesser fra Danmark til Romania. Identifiserte mulige prosesser for nearshoring og koordinerte resursbehov og kapasitiet mellom de to landene. Lærte en god del om endringsledelse og offshoring.

Prosjekt 3: Corporate Marketing

Utviklet og implementerte en modell for oppfølging av digital markedsføring. Arrangerte workshops med flere datterselskaper for å kartlegge behov og leverte en modell som lett kunne omsettes i konkrete handlinger for å maksimere effekten av deres webstrategi.

Prosjekt 4: Visma AS

I forbindelse med et større oppkjøp jobbet jeg som en del av M&A-teamet og var med på såkalt “Due Diligence” og integrasjonsplanlegging. Satt i møter med ledelsen i både Visma og oppkjøpskandidaten. Fikk virkelig anledning til å lære mye om M&A-prosesser og strategi.

 Daniel

Daniel Hellqvist Management Trainee

 Navn: Daniel Hellqvist

 Utdannelse: MSc Management, Kommunikation och IT

 Mentor: Sofia Gerstenfeld, Managing Director, Visma Agda

 Fadder: Alexander Runsbech, Junior Executive Support Manager, Visma Commerce AB

 Startet som Trainee: 2014

 Kontakt: [email protected]


Hvorfor ønsket du å starte som trainee i Visma?

Vad jag letade efter hos en arbetsgivare när slutet av min utbildning närmade sig var huvudsakligen tre saker som jag alla fann i Vismas Management Trainee-program:

  • Tidigt ansvar – för det är då jag lär mig bäst.
  • Möjligheten att pröva på olika roller – eftersom det kändes svårt att veta exakt vad jag vill göra efter studierna.
  • Ett företag i tillväxt – eftersom det då finns utrymme för nya möjligheter och idéer.

 

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort? 

Projekt 1: Visma Collectors AS

Kartlade marknadskommunikation mot mindre kunder och kom med förbättringsförslag med syftet att öka kundnöjdheten. Deltog i de första steget av integrationsplaneringen inför uppköpet av Creno AS. Tog fram en performance management rapport för att bättre kunna mäta inkassokonsulternas resultat.

Projekt 2: Visma Agda AB

Projektledde framtagandet av ett forecast/bemanningsverktyg för konsultverksamheten samt arbetet med visualisering av KPIer för tre av bolagets avdelningar.

Projekt 3: Visma Commerce AB

Genomförde en marknadsanalys för ett av Visma Commerce affärsområden.

Projekt 4:  Visma Software AB

I mitt fjärde projekt arbetade jag med implementationen av ett marketing automation-verktyg i Visma Software.

Eline

Eline Pettersen - Management Trainee

 Navn: Eline Karlshaugen Pettersen

 Utdannelse: MSc i Supply Chain Management fra CBS

 Mentor: Espen Håkonsen, Managing Director, Visma ITC

 Fadder: Petter Hoxmark, Lean Manager i Visma Unique

 Startet som Trainee: 2014

 Kontakt: [email protected] 

 


Hvorfor ønsket du å starte som trainee i Visma?

Som nyutdannet ønsket jeg å arbeide med de beste innen teknologi og innovasjon. Visma var, og er fortsatt, helt i front på disse områdene, og de ansatte får være med på å skape en reell forskjell i folks hverdag. Dét tenkte jeg det var kult å få være med på. I tillegg var selve traineerollen drømmejobben i mine øyne. Som prosjektleder må man forholde seg til alle og blir dermed godt kjent med utviklere, selgere, controllere, markedsførere, konsulenter og ledere. Dessuten likte jeg utfordringen med å håndtere rollen som både analytiker, entreprenør, lærer og elev samtidig. Det å få klekke ut en idé, bringe den til livet og overføre ens kunnskap til medansatte som har jobbet i selskapet i mange år er en mulighet de færreste får som nyutdannet. Den siste, og kanskje viktigste faktoren som fikk meg til å velge Visma, var den energiske og varme atmosfæren som møtte meg da jeg var på intervju. Dyktige, morsomme og støttende kollegaer er en enorm bonus i hverdagen.

 

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1: Visma Unique AS

På mitt første prosjekt gjorde jeg en risikoanalyse av markedet, på bakgrunn av en ny reform som ble igangsatt høsten 2015

Prosjekt 2: Visma IT & Communication AS

Gjennom samtaler med flere av lederne på tvers av Visma-konsernet kartla jeg kommunikasjonsfæren og de viktigste prioriteringene for at Visma effektivt skal levere det kunden ønsker.  

Prosjekt 3: Visma Software Norge AS

I prosjekt tre reviderte jeg dagens leadsprosess og kom med forslag til en ny. Inkludert i min leveranse lå mock-ups og API til en ny app som skal hjelpe med å effektivisere leadsprosessen vesentlig.

Prosjekt 4: Visma Software Danmark A/S

På dette prosjektet jobbet jeg med implementeringen av et strategisk verktøy innen marketing automation for det danske markedet.


Magne

Magne Klonteig Nielsen - Management Trainee

 Navn: Magne Klonteig Nielsen

 Utdannelse: Master i Entreprenørskap fra NTNUs Entreprenørskole

 Mentor: Liv-Kari Kroken, Managing Director, Visma Collectors

 Fadder: Dikken Christine Holm, Partner Account Manager, Visma Software Norge 

 Startet som Trainee: 2014

 Kontakt: [email protected]

 


Hvorfor ønsket du å starte som trainee i Visma?

Det var en rekke faktorer som gjorde at det ble Visma for meg. Først og fremst er Visma et selskap i stor vekst og befinner seg i en spennende og dynamisk bransje. Selv om Visma er et stort konsern blir innovasjon og den entreprenørielle ånden bevart og fostret. I en slik virksomhet er det mange muligheter for personlig og karrieremessig vekst, noe som appellerte til meg.

Traineeprogrammet fremsto som en unik mulighet til å tilegne meg innsikt i hvordan de ulike divisjonene og virksomhetene i konsernet opererer. Samtidig ønsket jeg en variert hverdag, med utfordringer, ansvar og påvirkningskraft, noe jeg visste de ulike prosjektene i traineeprogrammet ville tilby.Det er utrolig lærerikt å få jobbe tett på ledelsen i selskapene, og se at arbeidet man gjør gir resultater.

 

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1: Visma Software International AS

Kartla og analyserte nåværende metoder for opplæring og kompetansedeling av Visma løsninger i SMB markedet i Norge Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Min leveranse besto i tillegg av forslag og strategi for forbedringstiltak og ny e-læringsplatform.  

Prosjekt 2: Visma Software International AS, Product Unit

Mitt andre prosjekt fikk jeg ansvaret for å analysere mulighetene og legge implementeringsstrategien for data analyse av cloudtjenestene med formål å bedre tjenestene for R&D avdelingen i Visma.  

Prosjekt 3: Visma Collectors AS

Visma Collectors kjøpte i november 2014 Creno AS. Mitt ansvar var fusjonering og integrasjon av selskapene. Etter sammenslåingen er Visma Collectors AS Norges 3. største innfordringsselskap.

Prosjekt 4: Visma Labs SIA, Latvia

Etablering av et felles sourcingsenter i Riga, Latvia. Mine ansvarsområder er opprettelsen av en felles sourcing portal og optimalisere sourcing prosessen.  

Lise

Trainee Lise Navn: Lise Jokstad Hafskjold

 Utdannelse: Siviløkonom NHH/CEMS: Master i International Business og International  Management.

 Mentor: Gisle Christoffersen, Head of department SME, Visma Services Norge

 Fadder: Dikken Christine Holm, Partner Account Manager, Visma Software Norge 

 Startet som Trainee: 2014

 Kontakt: [email protected]


Hvorfor ønsket du å starte som trainee i Visma?

Jeg er alltid på jakt etter å lære noe nytt, og tenkte at som trainee ville jeg få muligheten til å prøve meg på forskjellige fagområder og problemstillinger, i forskjellige land, og ikke minst jobbe sammen med forskjellige mennesker. Det var kanskje først og fremst de varierte utfordringene som fristet, samtidig som jeg visste jeg ville få ansvar og bli satset på.

Vismas traineeprogram skilte seg ut fra andre programmer ved at man i løpet av året, i rollen som prosjektleder, får ansvar for fem forskjellige leveranser. Det vil si at man etter bare ett år i arbeidslivet kan peke på fem forskjellige ting man faktisk har gjennomført og levert. I tillegg spilte den kjente, men sagnomsuste, magefølelsen en stor og viktig rolle - jeg likte virkelig de menneskene jeg kom i kontakt med både på NHH og i intervjuprosessen, og kjente at Visma var en bedrift jeg virkelig hadde lyst til å jobbe for.

 

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort?

Prosjekt 1: Visma Software Labs AS

Markedsanalyse med fokus på behovet for administrative systemer i oppvekstsektoren i Norge. Mine funn og anbefalinger ble brukt som input for å bestemme satsningsområder og strategi videre.

Prosjekt 2: Visma Services Romania, Sibiu

Kartlegging av regsnkapsrelaterte prosesser som potensielt kunne overføres fra Services Norge til Services Romania. Prosjektet resulterte i en pilot for en prosess, der jeg kartla ressursbehov, sørget for avtalen mellom Norge og Romania, og fasiliterte opplæring av de ansatte i Romania.

Prosjekt 3: Visma Software International AS

Undersøke hvordan man i Visma rapporterer transaksjoner i skyløsningene, og undersøke og forbedre datakvalitet og rutiner for innsamling og sammenstilling av data

Prosjekt 4: Visma Services Sverige AB, Stockholm

Kartlegge prosesser og rutiner for bestillinger til IT-avdelingen, benchmarking, og identifisere best practices. Implementere nytt system og oppdaterte rutiner for bestilling av support fra IT.

 Joakim Svantesson - Management TraineeNavn: Joakim Svantesson

 Utdannelse: Industriell Ekonomi från KTH i Stockholm.

 Mentor: Sven Arnquist, Managing Director Visma Retail Sverige

 Fadder: Alexander Runsbech, Junior Executive Support Manager, Visma Commerce AB

 Startet som Trainee: 2014

 Kontakt: [email protected] 

 


Hvorfor ønsket du å starte som trainee i Visma?

Jag valde Visma då de erbjöd ett spännande och utvecklande program i en bransch som är i ständig förändring. Traineeprogrammet ger möjligheter att prova på flera olika områden inom bolaget. Man får ta mycket ansvar från dag ett och kariärsmöjligheterna efter året är många.

Hvor har du vært på prosjekt så langt og hva har du gjort? 

Projekt 1: Visma Software Labs AS

Satte upp processer och dokumenterade material kring en teknisk plattform som används i utvecklingssammanhang. Innehöll många workshops på videolänk.

Projekt 2: Visma Retail AB

Genomförde marknadsanalys och testningen av ett nytt kassasystem. Övergripande ansvar för att driva projektet framåt. Produkten är idag hos kund.

Projekt 3: Visma Software International AS

Tog fram en helt ny modell för fakturering av support, vilken på sikt ska sänka Vismas kostnader. Jobbade även med utvecklare i Rumänien för att ta fram finansiella rapporter på ett mer kvalitativt sätt.

Projekt 4: Visma Consulting AB

Ansvarig för att driva processen att anställa två utvecklare i Litauen och integrera dem i verksamheten.