Tjenestetilbud

Tjenestetilbud for fagsystemer

Hold din virksomhet oppdatert med riktig kompetanse

Fire konsepter som holder din virksomhet og dine ansatte oppdatert

Kompetanseheving er både viktig og nødvendig for at din virksomhet skal få mest ut av Visma sine systemer i samspill med de ansatte. Kunnskap er ferskvare, men tiden strekker ikke alltid til for å sikre nødvendig opplæring, videreutvikling og rutineutvikling i virksomheten.

Derfor har Visma utviklet et tjenestetilbud med fire konsepter som skal sikre jevnlig kompetanseoppbygging og god utnyttelse av systemene. Hver og ett av konseptene står godt på egne ben med sine unike fordeler og gevinster. Samtidig vil kombinasjonen gi deg et helhetlig tjenestetilbud som sikrer at din virksomhet til enhver tid har faglig påfyll, relevant strategisk rådgiving og siste nødvendige opplæring. Tjenestene gir fleksibilitet både med tanke på innhold og gjennomføring. De sikrer mer verdi fra systemene dere har investert i og gir forutsigbarhet og full kostnadskontroll.

Erfaring, evne til å holde seg faglig oppdatert, samt god kunnskap og forståelse for fagsystemene er helt avgjørende for å kunne drive god opplæring, videreutvikling og rutineutvikling. De fleste av konsulentene i Visma har lang erfaring fra ulike roller i kommunal sektor, og har med det direkte og personlig erfaring fra felt. Dette gjør at konsulenten dere vil jobbe med fra Visma, har både forståelse og kjennskap til den kommunale tjenesten dere jobber med.

Kombinasjonen erfaring og faglig kompetanse, kombinert med komplett kunnskap om hvordan fagsystemene fungerer gjør at dere får den hjelpen dere trenger. Om det er for å drive opplæring, videreutvikling eller rutineutvikling. Konsulentene vet hvordan dere kan endre rutiner slik at fagsystemet samstemmer med hvordan dere jobber på kontoret. 

Rutineutvikling for fagsystemer - 4 konsepter diagram

Fire ulike konsepter med ulike formål

Rutineutvikling for fagsystemer ikon
Rutineutvikling

Gir din tjeneste bistand til å utvikle rutiner som er skreddersydd til organisering og arbeidsoppgaver.

Les mer om rutineutvikling

TjenesteabonnementTjenesteabonnement

Sikrer jevnlig oppfølging sammen med din fagkonsulent, skreddersydd ditt behov.

Les mer om tjenesteabonnementet

kompetanse
Kompetanse- og rådgivningsavtalen

Gir dere deltakelse på Community Live, jevnlig rådgiving for økt kompetanse, samt fri tilgang til nettkurs. 

Les mer om kompetanse- og rådgivningsavtalen

elœring.png 
E-læring

Gir standardisert opplæring i bruk av løsningen, alltid tilgjengelig for alle ansatte.

Les mer om e-lœring

Rutineutvikling for fagsystemer ikonRutineutvikling

Rutiner som virker gjør arbeidsoppgavene i tjenesten din mer forutsigbare for de ansatte og sikrer større grad av effektivitet i arbeidsflyten. I tillegg forebygger tydelige rutiner både feil og usikkerhet knyttet til ulike arbeidsprosesser. Kontinuerlige lovendringer og nye føringer fra myndighetene fører til oppdatering og oppgradering av ulike fagløsninger. Dette krever at dere som bruker fagløsningene ofte må tilpasse både arbeidsflyt og rutiner.

Med Visma Rutineutvikling kan din tjeneste få bistand til å utvikle rutiner som er skreddersydd til organisering og arbeidsoppgaver i dag, og i tråd med nye føringer og retningslinjer fra myndighetene. Vi tar utgangspunkt i din tjenestes behov, og sammen med dere kartlegges dagens arbeidsflyt. Deretter identifiseres forbedringspunkter før vi utvikler virksomme og tydelige rutiner som sikrer god arbeidsflyt.

På den måten sikrer vi at din tjeneste:

har arbeidsoppgaver som er mer forutsigbare for de ansatte, og sikrer større grad av effektivitet i arbeidsflyten. 
utvikler ensidig praksis, tydelige rutiner, og tydelige samarbeidsflater mellom ulike roller.
forebygger både feil og usikkerhet knyttet til ulike arbeidsprosesser, gjennom tydelige rutiner.

Gjennom Visma Rutineutvikling tilbyr vi:

 • Utvikling av helt konkrete og oversiktlige rutiner tilpasset deres behov. 
 • Utvikling av rutiner som tydeliggjør samarbeidsflatene mellom ulike roller i tjenesten.
 • Utvikling av rutiner knyttet til bestemte/begrensede oppgaver i tjenesten.
 • Oppsett av fagsystemet knyttet til oppdaterte rutiner. 
 • En oversikt over rutinene, og anbefalinger til videre arbeid for implementering av rutinene etter endt oppdrag.

Til forskjell fra de tre andre tjenestetilbudene er Rutineutvikling en tjeneste som kan bestilles enkeltvis ved behov. Det er også mulig at Rutineutvikling inngår som del av et Tjenesteabonnement eller en Kompetanse- og Rådgivningsavtale. 

Tjenesteabonnement ikonTjenesteabonnement

Tjenesteabonnement er en avtale om årlig tjenestebistand fra Visma til din virksomhet. Omfanget blir fastsatt i avtalen med et fleksibelt tidspunkt for gjennomføring. Din virksomhet har direkte kontakt med fagkonsulenten som planlegger og gjennomfører abonnementet skreddersydd deres behov.

Tjenesteabonnement sikrer forutsigbarhet for årlig bistand og fleksibilitet i forhold til ønsket innhold. Denne type avtale vil gi en lavere kostnad enn ved ordinær bestilling av opplæring hos Visma. Tjenesten kan også leveres over nett, noe som reduserer kostnad ytterligere. I tillegg blir det lettere for din virksomhet å få lagt kostnaden inn som en fast del av budsjettet.

 • Få opplæring tilpasset din organisasjon basert på kontinuerlig oppfølging over tid
 • Lavere kostnad per dag enn ved ordinære bestillinger av bistandsdager
  Kompetanseheving for sluttbrukere
 • Kompetanseheving hos personer med nøkkelroller, som systemansvarlig eller superbrukere
 • Gjennomgang og forbedring av rutiner knyttet til bruk av programmet

Fagsystem kompetanse ikonKompetanse- og rådgivingsavtale


Kompetanse- og rådgivningsavtale sikrer din virksomhet jevnlig oppfølging og kompetanseheving. Dette inkluderer deltakelse på nettkurs og community live, samt tilgang på en konsulent for skreddersydd rådgivning og oppfølging. Dette sikrer kontinuerlig kompetanseheving i din organisasjon.

Møtene gjennomføres sammen med konsulent fra Visma, som i tillegg til å ha komplett kompetanse på fagsystemet, også har høy kompetanse på sitt fagfelt med tilhørende lovverk. Dere kan bruke møtene til det dere har behov for: Om det er endringer i kodeverk, anbefalte rutiner eller generell bruk av fagløsningen med mere. Møtene gjennomføres hvert halvår og man avtaler tidspunkt direkte med kundeansvarlig konsulent.

Gjennom året vil det jevnlig publiseres nettkurs på Visma Community. Disse vil ta for seg ulike dagsaktuelle og relevante tema, med fokus på det faglige, samt effektiv og god bruk av systemet. Her kan flere i virksomheten koble seg opp for å få opplæring.

I tillegg får dere delta på konferansen Community Live med to personer. Dette er et stort event som Visma arrangerer hvert år for kunder innenfor hvert fagområde. Community Live er en arena for dialog og læring, med faglige innlegg fra Visma og mingling med andre kunder som jobber innen samme fagfelt.

E-læring ikonE-læring

Visma Enterprise e-læring er en topp moderne tjeneste som gjør at dere selv kan bygge opp grunnleggende kompetanse, digitalt og på deltakerens egne premisser. E-læring er en brukervennlig og effektiv form for opplæring med høy læringseffekt – alltid tilgjengelig og i eget tempo. Dere har kontroll på kostnadene og slipper uforutsette engangsutgifter i forbindelse med opplæring. 

 • Ansatte bygger kompetanse etter behov, når det passer dem
 • Mulighet til å gjennomføre opplæringen flere ganger, uten ekstra kostnad
 • Raskere onboarding av nyansatte
 • Kvalitetskontroll og standardisering av hva som læres bort
 • De ansatte husker mer av hva de har lært
 • Dokumentert gjennomført opplæring

Mange virksomheter har egne ressurser som håndterer intern opplæring i Visma sine fagsystemer. Dette er kostbart i tillegg til at det binder opp ansatte som ellers kunne vært brukt til å løse andre oppgaver. La e-læring ta seg av den grunnleggende opplæringen i systemet, mens dere fokuserer på kvalitet, prosessforbedringer og dokumentasjon. Dette er oppgaver som må håndteres av kompetente mennesker i virksomheten og ikke kan løses ved hjelp av digitale verktøy, slik som eLæring representerer.

Kursene i e-læring er nøye utvalgt og utarbeidet av våre konsulenter som kjenner løsningene godt, samtidig som de kjenner til hvordan brukere av systemet jobber. Nye kurs tilgjengeliggjøres fortløpende og innholdet oppdateres i samsvar med programvaren. Dere kan derfor være trygg på at e-læringen alltid er vedlikeholdt og oppdatert i henhold til fagsystemet.

Ta kontakt

Lurer du på noe så fyll ut skjemaet under så svarer vi deg innen kort tid.

Sektor