Sett av tid sammen med oss!

Sammen med andre ledende teknologiaktører inviterer vi til debatt og spennende innhold om hvordan vi sammen kan fortsette å utvikle fremtidens løsninger. Kom og hør hvordan vi tenker kunstig intelligens kan gi oss et bedre samfunn, sikkerhetsutfordringene vi står ovenfor og debatt om ungt utenforskap.

Alle arrangementer under Arendalsuka er åpne for alle og har gratis inngang. Håper vi sees!

Shaping the future of society through technology

Temaer

Våre innlegg på Castellet bar 15. og 17. august:

Debatt om ungt utenforskap

Alle barn og unge i Norge har rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre er det slik at mange sliter. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omtrent hver tiende person i aldersgruppa 15–29 år er verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Og stadig faller flere barn og unge utenfor. Det må tas grep for å hjelp dem som trenger det. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er helt sentralt.

Hva skal til for å redusere antall barn og unge som faller utenfor?  Hvordan komme igang med tidlig innsats?  Og hva skal til for at man lykke med tverrfaglig samarbeid rundt barn som har utfordringer?  Dette er noen av spørsmålene vi vil ta opp i debatten om denne viktige problemstillingen.

Tid: 15. august kl. 12.00.
Sted: IKT-Norges studio på Castellet bar.

Bilde fra Arendalsuka, Castellet bar. Foto: Tonje Jakobsen

Kunstig intelligens for et smidigere samfunn

Norge er ledende innen digitalisering i verden, men fortsatt preges samfunnet vårt av at mange planleggingsoppgaver gjøres manuelt.

For å tildele barnehageplasser bruker barnehagebestyrere flere uker på å få kabalen til å gå opp. Hjemmesykepleiere kjører unødvendig lange ruter for å besøke pasientene sine. Turnusarbeidere jobber tre helger en måned der kollegaen ikke jobber noen. Disse planleggingsoppgavene er tidkrevende og komplekse. Tiden det tar å løse dem manuelt kunne vært brukt på det mennesker er bedre på - som å ta seg av barn og hjelpe de syke.

Visma bruker kunstig intelligens til å finne løsninger som gjør det mulig å bruke en brøkdel av tiden på disse oppgavene. På Arendalsuka vil vi belyse utfordringer og problemstillinger og hvordan vi løser dette.

Anders Vandvik og Stian Vale, AI developers fra Visma vil sammen med Anne Kristine Linnestad, Stortingsrepresentant for Akershus og  digitaliseringspolitisk talsperson for Høyre, kjøre debatt. 

Tid: 17. august kl. 11.00.
Sted: IKT-Norges studio på Castellet bar.

Bilde fra Arendalsuka, Castellet bar. Foto: Tonje Jakobsen

Når sikkerheten stadig utfordres

Cyberkriminalitet er en stor trussel for næringslivet og samfunnet. Rapporter peker på Cyberkriminalitet som den tredje største økonomien i verden, og pengene brukes på mer avansert angrepsteknologi. Nasjonal stat-aktører er som kjent også en trussel.

Det er observert forsøk på bestikkelser på brukernavn og passord. Grunnleggende verdier som lojalitet, ærlighet og integritet blir satt på prøve når angriperen tilbyr deg store penger for å låne passord. 

Hvordan kan vi være forberedt på det vi ikke vet? Verdien av demokratisert etterretning vil bli diskutert på scenen, ved Espen Johansen, sikkerhetssjef i Visma og Torgeir Waterhouse, partner i Otte.

Tid: 17. august kl. 11.30.
Sted: IKT-Norges studio på Castellet bar.

 

Vårt team i Arendal

Bilde av Vidar Arntzen, Visma

Vidar Arntzen

Product Line Manager, Visma Enterprise

Vidar Arntzen er utdannet sosionom med 20 års erfaring med produktledelse og utvikling av programvare i kommunal sektor. 

Bilde av Morten Lossius, Visma

Morten Lossius

Product Manager, Visma Enterprise.

Morten Lossius er utdannet innen barnevern og helseadministrasjon, og har praksis fra BUP, skole/undervisning og rehabilitering. 

Bilde av Stephan Smirou, Visma

Stephan Smirou

Product Marketing Manager, Visma Enterprise.

Stephan Smirou har solid erfaring fra arbeid med barns rettigheter internasjonalt, bærekraft og sosialt arbeid.

Bilde av Espen Johansen

Espen Johansen

Security Director, Visma 

Internasjonalt anerkjent innen sikkerhet, en publisert forfatter, foreleser regelmessig ved universiteter om Application Security, Security Leadership og liker å ha en eksperimentell tilnærming til sikkerhet.

Foto av Anders Vandvik

Anders Vandvik

AI Developer, Visma Resolve

Anders Vandvik er utdannet ved Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim. Som utvikler, brenner han for hvordan vi kan anvende kunstig intelligens for å løse vanskelige og tidkrevende oppgaver i samfunnet. 

Foto av Stian Westerhus Vale

Stian Westerhus Vale

AI Developer, Visma Resolve

Stian Westerhus Vale er utdannet sivilingeniør ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse på NTNU i Trondheim. 
Han er engasjert i mulighetene som åpner seg ved å anvende kunstig intelligens, og hvordan vi kan benytte denne teknologien til å løse komplekse problemstillinger. 

Bilde av Kristin Mjelde

Kristin Mjelde

Salgs og markedsdirektør, Visma Enterprise

Erfaren innen ledelse og salgsledelse med sterke resultater. Salgssjef med lang erfaring fra informasjonsteknologi- og tjenestebransjen.

Om Arendalsuka 2022

Foregår 15.-18. august i Arendal Sentrum.

En stor konferanse for toppledere fra både offentlig, statlig og kommunal sektor, politikere og presse. Konseptet er debatter, foredrag og ikke minst er dette et sted for relasjonsbygging og bransjetreff. Konferansen har gratis inngang og ingen påmelding. 

Mer informasjon på arendalsuka.no.

Våre innlegg.

Foto fra Arendalsuka 2021: Tonje Jakobsen.