Bestilling av meglerpakker og annen nødvendig eiendomsinformasjon integrert i fagsystemet.

Ved salg av eiendom må megler bestille en del lovpålagt informasjon om den aktuelle eiendommen. Vima Eiendomsinfo tilbyr komplette meglerpakker. Det er også mulig å bestille enkeltprodukter alene eller i tillegg til meglerpakker. Løsningen får du integrert i ditt fagsystemet. Dokumentene lastes opp fortløpende og direkte til fagsystemet. 

Visma Eiendomsinfo gir også tilgang til bestilling av meglerpakker fra forretningsførere via en rekke boligbyggelag direkte fra ditt fagsystem.

Brukerstøtte

E-post: visma.eiendomsinfo@visma.com