5 tips til opplæring av ansatte

5 tips til opplæring av ansatte

Kompetente medarbeidere er virksomhetens viktigste ressurs. Du som leder må sørge for at det er tilstrekkelig ansatte med rett kompetanse på jobb. For å sikre gode tjenester må de ansatte være oppdatert, tilegne seg ny kunnskap og vedlikeholde ferdigheter.

Arbeidsgiver må legge til rette for opplæring. Opplæring av ansatte er en rett og plikt som varer hele arbeidsforholdet. Det er i arbeidsgivers interesse at de ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre de arbeidsoppgavene de skal. Å pålegge nødvendig opplæring i arbeidstiden er innenfor arbeidsgivers styringsrett. Hovedtariffavtalen tydeliggjør kravene.

Spørsmål kommunen som arbeidsgiver må stille er:

  • Hvordan kan kommunen best mulig ivareta rett og plikt til opplæring?
  • Hvor mye og hvor ofte skal opplæring gis?
  • Hvilke områder må prioriteres?

Her følger 5 tips til opplæring av ansatte:

1. Kartlegg kompetanse og behov for opplæring

Virksomheten må tilby forsvarlige tjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1) og ha oversikt over kompetansen som er tilgjengelig (forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten § 6f). Dette innebærer at kompetansen først må kartlegges, og resultatet vil vise hvor det er behov for opplæring av ansatte.

2. Lag et systematisk opplegg, benytt årshjul eller opplæringsplaner

KompetanseplanHa for eksempel kvartalsvise fokusområder basert på hva de ansatte trenger av opplæring. Hvilke områder viser risikoanalyser at det er fare for svikt? Hvilke områder har tilsynsmyndighetene fokus på? Godt planlagt opplæring av ansatte er ofte en forutsetning for å få gjennomført kompetanseheving. Lag konkrete planer og vær tydelig på hva som er forventet.

Visma har utarbeidet en guide på hvordan lage en god kompetanseplan, denne kan være til hjelp i arbeidet.

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

3. Motiver de ansatte

Kompetanse gir trygghet, og trygghet gir trivsel. Vær klar over at du som leder kan pålegge de ansatte nødvendig opplæring innenfor arbeidsmiljølovens rammer. De ansatte har plikt til å følge lovverket og å gi forsvarlige tjenester (helsepersonelloven § 4). Det innebærer at de må tilegne seg den kunnskap som er nødvendig i stillingen.

4. Del erfaringer og benytt intern kompetanse til opplæring der det er mulig

Erfaringsutveksling gir matnyttig kompetanse. Da kan konkrete hendelser benyttes til å finne gode løsninger. Arbeidsgiver bør skape rom for deling av erfaringer og sette av tid til fellesdiskusjoner. Opplæring av ansatte i fellesskap kan legge grunnlag for felles fokus og gode refleksjoner. Det er hensiktsmessig å forberede diskusjonen i forkant for å få mest mulig ut av det, benytt gjerne refleksjonsmateriell.

5. Finn leverandører som kan tilby opplæring på stedet – det sparer tid og penger og flere har mulighet til å delta

E-læringskurs gir fleksibilitet i opplæringen. De ansatte kan ta kurs når det best passer, og arbeidsgiver kan enkelt legge til rette. E-læringskurs har ofte mulighet for at de ansatte kan teste kunnskapen, på den måten kan hver og en sikre seg at de har forstått.

Veilederen tilbyr e-læringskurs med opplæring på sentrale juridiske områder. Den enkelte ansatt får kursbevis ved bestått test, leder får rapport på kompetansehevingen. Slike kurs er også ideelle for refleksjon i fellesskap.

 

Kari-­Anne Andersen er juridisk rådgiver og faglig koordinator i Visma SmartSkill AS. Hun jobber med fagfeltet helserett på helse­ og omsorgsområdet i Veilederen. Kari-­Anne er vernepleier med juridisk videreutdanning. Hun har bakgrunn fra kommunens helse­ og omsorgstjeneste.
Connect with Kari-Anne: