Banner_InSchool_Live_web-zendesk.png

Skoledrift fra A til Å for videregående skoler

Digitalisering av skoledriften er et av våre viktigste samfunnsoppdrag, og vi ønsker å bidra til å gjøre arbeidshverdagen enklere for de som jobber i skolen. Derfor har vi samlet all administrasjon i ett, helthetlig system i skyen. Det betyr at alt er tilgjengelig hvor som helst og når som helst, gjennom én og samme innlogging.

Enten du er skoleleder, lærer, elev eller foresatt kan du enkelt finne informasjon som er relevant for deg og din skolehverdag i Visma InSchool. 

Nysgjerrig på hva vi jobber med å utvikle nå? Ta en titt på vårt roadmap!

Visma InSchool-appen for lærer og elev

Nå er det interne meldingssystemet i Visma InSchool tilgjengelig i appen! Send meldinger og motta push-varsler direkte på telefonen.

Som lærer sjekker du timeplanen din enkelt via mobilappen. I tillegg, kan du føre fravær for dine undervisningstimer og aktiviteter.

Er du elev kan også du se timeplanen din i appen, slik at du enkelt har kontroll på skoledagen din. Du kan også se en oversikt over fraværet ditt, og dermed se om du nærmer deg fraværsgrensa i fagene dine.

Smarttelefoner som viser timeplan og fravær i Visma InSchool-appen

Visma InSchool-appen er tilgjengelig for lærere og elever på alle Apple- og Android-enheter!

 

 

Hva betyr Visma InSchool for deg som sluttbruker?

 

Illustrasjon av en skoleleder som jobber på laptop

For skoleleder

Som skoleleder vil arbeidsoppgavene dine være samlet i Visma InSchool, slik at du effektivt kan drifte din skole. Tidkrevende prosesser som produksjon av fagdokumentasjon og vikarhåndtering løses enkelt og oversiktlig, og dataene gjenbrukes i de ulike prosessene. Du har til og med muligheten til å få timeplanen lagt automatisk!

Skoleårsplanlegging

Skoleårsplanleggingen er sentral i Visma InSchool, og timeplanen er hjertet i hele systemet. Dataene som følger av en publisert timeplan gjenspeiles hos elever og ansatte, og alt fra vikarhåndtering og lønn til prøveplan bygger videre på disse dataene. Her henger alt sammen for å sikre best mulig kvalitet på dataene dine! Du kan lese mer om skoleårsplanlegging i vårt opplæringsmateriell.

Elevadministrasjon

Av elevadministrasjon, vil du jobbe med både elevinntak, søknadsprosesser, Vigo-rapportering og øvrig ajourhold i Visma InSchool. Lærerne fører også anmerkninger, fravær og karakterer i samme system, og dermed får du et helhetlig bilde av elevoppfølgingen ved din skole.

Ansatte

Med tanke på dine ansatte, foregår all administrasjon av ansattfravær i Visma InSchool. Som leder mottar du dermed fraværsmelding, driver vikaradministrasjon og generering av variabel og fast lønn i ett og samme system. Som nevnt, gjenbrukes ulike data rundt i systemet og dette bidrar blant annet til å automatisere og forenkle deler av vikaradministrasjonen.

Elev- og privatisteksamen

Både skoleeier og skoleleder gjør forarbeid, planlegging, gjennomføring og etterarbeid i tilnytning til elev- og privatisteksamen i Visma InSchool og Vismas tilhørende privatistportal. Vårt system har også en integrasjon til PAS, noe som betyr at det er Visma InSchool du forholder deg til når du henter kandidatnummer, karakterer m.m. Eventuelle friskoler som benytter seg av Visma InSchool vil også være tilknyttet fylket i forbindelse med avvikling av eksamen, sensorer og lignende.

Fagdokumentasjon

Det er mange prosesser og arbeidsoppgaver i Visma InSchool som påvirker elevenes fagdokumentasjon, og for deg som leder er det enkelt å sørge for at denne dokumentasjonen blir korrekt. Du kan både jobbe med massehåndtering av fagdokumentasjon og på individnivå. Videre, er kontrollmoteren til NVB er innebygget i Visma InSchool, og du kan dermed kontrollere elevenes kombinasjon av programområder og fag direkte i systemet. Enkelt og greit!

Se flere detaljer om skolelederens arbeidsoppgaver i Visma InSchool
Illustrasjon av to lærere som samarbeider

For lærer

For deg som lærer, er Visma InSchool systemet du blant annet bruker til å få oversikt over din egen stilling, samt registrering av oppmøte og karakterer for dine elever. I tillegg har vi en mobilapp for lærere og elever, slik at du også får registrert oppmøte når du for eksempel har med elvene på ekskursjon!

Din egen stilling

Som lærer, kan du se detaljer om din egen stilling i Visma InSchool. Du kan blant annet se en arbeidsplan som viser de ulike delene av stillingen din. På denne måten har du til enhver tid oversikt over dataene som er registrert på deg i Visma InSchool. Videre, registrerer du også eventuelt eget fravær i samme løsning, noe som din leder tar utgangspunkt i ved vikarhåndtering.

Elevoppfølging og kommunikasjon

Som lærer, registrerer du alt av oppmøte i dine undervisningsøkter i Visma InSchool. Det samme gjelder anmerkninger og karakterer, og dette danner grunnlaget for eventuelle varselbrev du også sender ut. Du bruker med andre ord Visma InSchool til en del dokumentasjon, og du har også mulighet til å registrere og notere dine fag- og elevsamtaler i systemet. For flere detaljer, kan du ta en titt på opplæringsmateriellet vårt.

Videre, har du mulighet til å registrere oppmøte via Visma InSchool sin mobilapp slik at du slipper å etterregistrere fravær ved for eksempel ekskursjoner.

Se flere detaljer om lærerens arbeidsoppgaver i Visma InSchool
Illustrasjon av en elev som leser

For elev

For deg som elev, er Visma InSchool stedet hvor du kan se alt av fravær, anmerkninger og karakterer som er registrert på deg. I tillegg, kan du se timeplanen din, når du skal ha vurderinger og informasjon om eventuelle eksamener og fag- og elevsamtaler. 

I mobilappen vår får du rask tilgang til timeplanen din, samt oversikt over fraværet ditt!

Søknader

I tillegg til at Visma InSchool er stedet hvor du enkelt får en oversikt over alle data som er registrert på deg, er det også her du registrerer eventuelle søknader. Skal du for eksempel søke om fritak i et fag eller fratrekk av inntil 10 dager med fravær, gjøres dette via Mine søknader.

Kommunikasjon

Det er et eget internt meldingssystem i Visma InSchool som du kan bruke for å sende meldinger til og motta meldinger fra andre. I løpet av 2021 vil også denne funksjonaliteten bli tilgjengelig i mobilappen vår!

Du vil også få varslinger/notifications i systemet når det for eksempel er publisert en ny karakter eller en søknad er ferdigbehandlet.

Fagvalg

Når det er dags for deg å velge programfagene dine, gjøres dette i Visma InSchool. Skoleleder på skolen din har satt opp hvilke fag du kan velge mellom, og du klikker deg enkelt gjennom og velger de fagene du ønsker.

Opplæringsvideo

Hvis du vil ha en rask gjennomgang av Visma InSchool for deg som elev, kan du ta en titt på denne videoen.

Se flere detaljer om elevens oppgaver i Visma InSchool

Kontakt oss


Er du bruker av Visma InSchool og trenger hjelp?

Supportikon

Support

Dersom du opplever utfordringer med Visma InSchool, må dette meldes inn til support via den lokale supporten på den enkelte skole. Den lokale supporten tar eventuelt saken videre til Visma InSchool sin interne support.


Har du spørsmål om andre løsninger fra Visma?

Merk at du må kontakte support ved din skole dersom du trenger hjelp med Visma InSchool.

Kommunikasjon ikon

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen oppvekst og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Henvendelser-ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke det du leter etter om Vismas løsninger innen oppvekst? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »