Sikkerhet i skybaserte løsninger dreier seg om mer enn å beskytte dine data for uautorisert tilgang, som for eksempel fra kriminelle elementer, eller fordi programvaren har en svakhet. Sikkerhet dreier seg også om at skytjenesten er utviklet og driftet på en slik måte at den alltid er tilgjengelig og at den leveres i henhold til gjeldende lover og regler.

Personvernlovgivningen i Norge forplikter alle bedrifter å foreta en risikovurdering ved anskaffelse av skytjenester som skal behandle persondata. I tillegg vil de fleste bedrifter også gjøre en risikovurdering når de skal anskaffe skytjenester som er forretningskritiske i større eller mindre grad, som for eksempel når de kjøper et ERP-/ økonomisystem, en CRM-løsning, et lønnssystem, eller systemer tettere knyttet til kjernevirksomheten. Bedrifter i næringer som er underlagt konsesjon fra Finanstilsynet har også spesielle forpliktelser til å foreta en risikovurdering ved anskaffelse av skytjenester.

gradient.png

Få tilgang til hele Guiden

Fyll ut epostadressen din i skjemaet under, og les hele guiden umiddelbart. Du får også en epost tilsendt med linken slik at du kan komme tilbake og lese den igjen ved en senere anledning.